Corona Virus - COVID19

Siden er opdateret den 9. juni 2020.

Esbjerg Havn udgør kritisk infrastruktur, og vi vil i den svære situation, som følger af COVID-19-pandemien, fortsat opretholde havnedriften. Vi har taget de strengeste forholdsregler, og vores havnevagt, kranafdeling og andre kritiske funktioner er derfor fortsat i drift.

Esbjerg Havn opererer som normalt, og COVID-19-beredskabsplaner er iværksat.

COVID-19 Procedure - Skibe, der anløber Esbjerg Havn

Esbjerg Havn fortsætter driften og operationerne under COVID-19-pandemien.

Lovpligtig ”Declaration of Health”
Alle skibe, der anløber Esbjerg Havn, skal sende sundhedserklæringen ”Declaration of Health” til Esbjerg Havn via denne mail: vagt@portesbjerg.dk

Sundhedserklæringen “Declaration of Health” er obligatorisk:

  • inden ankomst eller inden kontakt med landoperation, og
  • hvis nogle af sundhedserklæringens svar ændrer sig under opholdet i havnen.

Esbjerg Havns sundhedserklæring “Declaration of Health” findes på havnens hjemmeside www.portesbjerg.dk. (Skibe er velkomne til at sende deres egen formular/erklæring, hvis indholdet er det samme som i Esbjerg Havns erklæring.)

Esbjerg Havn bruger informationerne til interne forberedelser. Dog kan besvarelser (alene ”ja”/”nej”) på sundhedsspørgsmålene deles med specifikke operatører (f.eks. skibsagenter, stevedorer, havnearbejdere, lodser, personale ved operationer/forbindelse med skib o.l.).

”Declaration of Health” til de danske myndigheder
Ved mistanke om smitsomme sygdomme gælder krav om detaljeret informering af de nationale sundhedsmyndigheder som normalt.

Skibet anmodes i sådanne tilfælde om at informere både Esbjerg Havn og de danske sundhedsmyndigheder.

Smittefrit skib
Et skib, der svarer “NEJ” på alle ni spørgsmål og overholder de maritime forholdsregler for at anses som smittefrit skib, opfordres til at vise flag ”Q” som signal til operatørerne i Esbjerg Havn.

Skibe opfordres til inden ankomst at fremsende interne restriktioner og forholdsregler til relevante kontakter (lodser, havn, stevedorer, skibsagenter osv.)

Lukkede grænser

Danmarks grænser er lukkede frem til den 31. august 2020. Alle ikke-danske personer skal blive ombord på skibet og har ikke adgang til hverken Esbjerg Havns område eller det øvrige Danmark.

Dog er indrejse tilladt, hvis rejsen har et anerkendelsesværdigt formål. Herunder hører:

  • besætningsskift og
  • arbejde relateret til skibet eller skibsoperationen. Det kan f.eks. være inspektion af udstyr, last og stores på kaj, aflevering af affald eller et værftsmøde.

Grænserne er lukkede for landlov for alle ikke-danske personer. ISPS faciliteter er ingen undtagelse.

(Grænserne åbner delvist den 15. juni. Dette gælder alene for rejsende fra Island, Norge og Tyskland, og kun hvis de kan dokumentere booking af minimum 6 nætter i Danmark, uden for København. Skibsophold i havn er ikke anset som et ophold i Danmark.)

Myndighedernes informationer og hotline
Søfartsstyrelsen

https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/temaer/corona

De danske myndigheders fælles web - https://politi.dk/corona/

Vi takker for jeres samarbejde.

 

De danske sundhedsmyndigheder har udarbejdet vejledninger for personer der ankommer Danmark, herunder skibe til danske havne.

Se også de officielle nationale hjemmesider.

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/C...
https://www.politi.dk/corona

Sundhedsstyrelsens plakater.

POE Declaration of Health

Emergency Contact UK

Emergency Contact DK

Info plakat kontakt oplysninger DK