Bendt Bendtsen: Endelig har politikerne forstået, at Europa skal blive selvforsynende

Efter 10 år som medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti, har Bendt Bendtsen nu givet stafetten videre i EU, men vil fortsat arbejde videre med energi. Han glæder sig meget over, at energipolitikken er kommet i højsædet, og at Europa bliver mere og mere selvforsynende - ikke mindst via bæredygtig energi.

”Energipolitik er vanvittig vigtigt, og det er endelig for alvor gået op for Europa,” siger Bendt Bendtsen på en telefon fra den syditalienske by Matera, som er Europas kulturhovedstad i 2019.

Jo jo, Bendt Bendtsen er måske nok gået på pension fra politik, men interessen for, hvad der rør sig i Europa, er stadig intakt. Det samme er hans passion for det europæiske energisamarbejde. Det rummer nemlig både potentialet til at sætte turbo på den grønne omstilling og til gøre Europa selvforsynende. Det er win-win.

Hvordan vil du beskrive udviklingen på energidagsordenen i den periode, du har været i Bruxelles?

Det er kun gået én vej, og det er fremad. Og især de sidste fem år har energipolitikken stået meget højt på agendaen, blandt andet fordi statscheferne endelig i samlet trop har meldt ud, at nu skal energien have topprioritet.

Hvorfor egentlig?

Der er flere faktorer, som spiller ind. Energi er både et spørgsmål om sikkerhedspolitik og klima/miljø. Hvis vi tager det første, så er Europa ganske enkelt for afhængige af importeret energi, som for eksempel gas fra Rusland og olie fra Mellemøsten. Det er blevet bedre. Tidligere importerede vi 10 procent, i dag er det omkring 5 procent. Men vi er nødt til at blive endnu mere selvforsynende. Og her er linket så til punkt nummer to, for det er de vedvarende energikilder, som er svaret. For eksempel havvind.

I din tid i parlamentet har du været helt tæt på energisamarbejdet qua dit medlemskab af Udvalget for Industri, Forskning og Energi. Hvad vil du fremhæve som den største milepæl i den forbindelse?

Der har været mange, men i 2017 var jeg med til at udvikle den europæiske ’Clean Energy Package’, blandt andet som chefforhandler på et af direktiverne, som omhandlede energieffektivitet i bygninger. Pakken er gennemført nu, og det betyder, at det indre marked for energi bliver styrket. Det handler blandt andet om, at energien kan flyde mere frit på tværs af grænserne. Det er vigtigt for os i Danmark, fordi vi for eksempel så kan eksportere vindenergi sydpå, hvor de endnu har mindre vedvarende energi, og derfor er for afhængige af fossile brændstoffer.

Hvad med havne som Esbjerg – hvilken rolle spiller de for fremtidens omstilling?

Esbjerg har uden tvivl en unik mulighed for at få endnu mere gang i hjulene fremadrettet. Men de skal holde sig konkurrencedygtige, for eksempel i forhold til udskibningen af havvind. Et væsentligt parameter er naturligvis at holde udgifterne for operatørerne nede, og her spiller politikerne en vigtig rolle.

Forudsætningen for en effektiv grøn omstilling er, at industrien er konkurrencedygtig. Man kan se det som en industrisektor 3.0, hvor alle led skal bidrage til at den vedvarende energi bliver en god business case.

En vigtig forudsætning for at lykkes er, at vi i endnu højere grad forløser Nordsøens potentiale for vedvarende energi. Hvad kræver det?

Jeg synes, det er vigtigt, at de aktører, som er fælles om Nordsøen, står sammen. Det handler om at drive fælles udviklingsprojekter. Og det handler også om at gå sammen i forhold til at lave indspil til Kommissionen. Gør man det, så tror jeg for eksempel godt på, at tankerne om egentlige energi-øer i Nordsøen kan være realistiske.

Du er netop blevet udpeget som bestyrelsesformand for SYNERGI, som er en interesseorganisation, der arbejder for en mere effektiv brug af energien. Både i industrien og i de danske hjem. Hvorfor er energieffektivitet så vigtigt?

Det er det ganske enkelt, fordi vi ikke kan lykkes med den her omstilling uden at tale om energieffektivitet. Den billigste kilowatt er nu engang den, man ikke bruger. Derfor bør vi fokusere mere på energieffektiviteten – også når vi opfører de nye, store havvindmølleparker.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg synes, at energieffektivitet fylder alt, alt for lidt. Danmark er ganske enkelt ved at tabe førertrøjen, når vi taler energieffektivitet, og det skyldes et alt for lavt ambitionsniveau på Christiansborg. Det bør vi prioritere højere i kommende energiforlig. Ikke mindst fordi rigtig mange danske virksomheder har en konkurrencefordel, vi kan udnytte.

I Danmark findes også en stor energi-industri. Hvilke muligheder ser du for den i den omstilling, der finder sted i disse år?

Der er ingen tvivl om, at vi har et kæmpe, kæmpe potentiale i forhold til den grønne omstilling. Det handler både om selve produktionen af vedvarende energi og om energieffektivitet.

Vi er gode i Danmark, fordi vi har haft mod på omstillingen. Tag esbjergensiske ESVAGT for eksempel, hvor jeg har haft fornøjelsen af at sidde i bestyrelsen. Her er de lykkedes med at omstille forretningen fra at servicere olieindustrien til nu at være en central partner for vindmølleindustrien. Det er den slags omstilling, som hele Europa står over for. Men jeg er fortrøstningsfuld, fordi vi er dygtige i Danmark og ikke mindst i Esbjerg.

 

Tilbage til nyhedsoversigten