Energiordførere: Nordsøens potentiale for vindenergi skal styrkes i fremtiden

Vesterhavet skal være hjemsted for langt flere havvindmølleparker i fremtiden. Det mener energiordførerne fra Venstre, Socialdemokratiet og SF. Her fortæller de nye energiordførere om deres ambitioner for Danmarks udvinding og eksport af grøn energi, hvor flere partiers udmelding nok vil få nogen til at løfte et øjenbryn.

Vindenergi er Danmarks stærkeste kort på hånden, når det kommer til eksport og udvinding af grøn energi. Derfor skal Nordsøens potentiale for vindenergi udnyttes endnu bedre i fremtiden.  

Det er de nyudnævnte energiordfører Anne Paulin (S), Signe Munk (SF) og Thomas Danielsen (V) enige om. Venstre foreslår sågar at bygge 12-15 havvindmølleparker i stedet for de tre, som energiaftalen fra 2018 lagde op til.

Energiordførerne er også enige om, at Esbjerg Havn spiller en afgørende rolle, når det kommer til at udfolde fremtidens havvindmølleeventyr i Nordsøen og Europa. Men hvilke ambitioner har de på Danmarks vegne, når det kommer til fremtidens udvinding og eksport af grøn energi?

Hvad optager dig særligt på energidagsordenen netop nu – og hvilke mærkesager kommer til at være dine/jeres?

Anne Paulin (S): Danmark skal være et grønt foregangsland, hvor vores løsninger og produkter gør en forskel globalt. Esbjerg havn er et godt eksempel på, at den grønne energi ikke bare er med til at redde klimaet, men også skaber tusindvis af nye arbejdspladser. Jeg er meget optaget af de tanker, som regeringen har om en ny stor vindmølleø i Nordsøen, og hvordan vi får udnyttet det store potentiale.

Signe Munk (SF): På energiområdet udbygges vores vedvarende energi i form af vindmøller, solceller samt sol og jordvarme kombineret med et klogt brug af forgasset biomasse. Vi skal få energikilderne til at spille sammen og udvikle måder at lagre den vedvarende energi på. Desuden skal vi bruge den grønne strøm på mange flere måder. For eksempel både i transporten og i varmeforsyningen.

Thomas Danielsen (V): Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling uden at sætte dansk vækst og arbejdspladser over styr. Vi skal vise vejen for resten af verden ved at være eksemplet på, at grøn omstilling sagtens kan ske uden, at vi som samfund bliver fattigere. Det kræver, at vi tør afsætte den nødvendige finansiering og lave langsigtede planer, der kan skabe den ro, som erhvervslivet har brug for, for at kunne lave de helt store og nødvendige reformer. Derfor er det min vigtigste mærkesag, at erhvervslivet ikke holdes som gidsler, men i stedet bruges som aktive medspillere.


Anne Paulin, energiordfører for Socialdemokratiet.

Nordsøen bliver kaldt Europas kraftværk med henvisning til de enorme grønne energiressourcer herunder havvind, som Nordsøen rummer (udover naturgas og olie). Hvad er din vurdering af Nordsøens potentiale - og hvad skal der til for at forløse det?

Anne Paulin (S): Socialdemokratiet fremhævede allerede før valget, at vi for alvor skal satse på at gøre Nordsøen til et mekka for havvind og samarbejde med de andre Nordsølande i denne proces. Både i Folketinget, Norden og EU arbejder Socialdemokratiet på at styrke og udnytte Nordsøens enorme potentiale for et havvindmølleeventyr. 

Signe Munk (SF): Der er uden tvivl et stort potentiale i at fortsætte opsætningen af havvindmøller i Nordsøen både for at forsyne Danmark med grøn strøm, men også for at bidrage til den grønne omstilling af elforsyningen i hele Europa. Derfor er det nogle gode og vigtige perspektiver, som vi har aftalt i den politiske forståelse med regeringen om at oprette en energiø, opsætte flere havvindmøllerparker end planlagt, og at Danmark sammen med Nordsølandene udarbejder en fælles strategi for markant at udbygge og udnytte havvindpotentialet.

Thomas Danielsen (V): Venstre ser et stort potentiale i Nordsøen, som vi gerne vil udvikle til et globalt førende område for havvind, hvor blandt andet nye parker på sigt kan opstilles uden støtte. Sådan lidt populært sagt er vores udgangspunkt, at Nordsøens skal være et vindens Silicon Valley. Vi tog de første skridt med energiaftalen fra 2018, hvor vi igangsatte en havvindsanalyse, der blandt andet skal bidrage til de mest optimale markedsrammer, så havvindpotentialet hurtigst muligt kan udnyttes kommercielt. Her er det værd at bemærke et stort vækstpotentiale i forbindelse med de nye investeringer i Tyrafeltet, som kommer til at stå for verdens grønneste udvinding af olie.

Hvilken rolle spiller havne som Esbjerg i den forbindelse?

Anne Paulin (S): Esbjerg Havn er Nordeuropas største havn for udskibning af havvind, så den spiller en nøglerolle i den grønne omstilling for hele Europa. Anders Kronborg (S), som jeg samarbejder tæt med på Energiområdet, har inviteret mig en tur til Esbjerg Havn, hvilket jeg håber snarest af få tid til, så jeg kan se den grønne udvikling helt tæt på.

Signe Munk (SF): Havnene kommer til at spille en større og større rolle, fordi flere havvindmølleparker også vil betyde et stigende behov for servicering af møllerne samt håndtering og udskibning af møllerne. Esbjerg Havn har en stor ekspertise inden for netop dette område, hvilket er en styrkeposition.

Thomas Danielsen (V): Esbjerg Havn har allerede nu en styrkeposition i forhold til udskibning.

Hvilke muligheder vurderer du, at udviklingen rummer for dansk eksport og danske arbejdspladser?

Anne Paulin (S): Vi risikerer at forpasse chancen for at skabe tusindvis af nye arbejdspladser, hvis vi ikke kommer op i et højere gear. Derfor skal regeringens ambitioner om øget reduktionsmål ikke bare ses som gavnligt for miljø og klima, men også som et ønske om at skabe et nyt dansk erhvervseventyr.

Thomas Danielsen (V): Danmark har allerede den grønne førertrøje på – vi er en vindnation, og forskningen flyver frem – det skal vi udnytte til at vise resten af verden ad den grønne vej! Men vi skal også kunne række hånden frem og bede landene omkring os om at samarbejde, for klimaforandringerne er grænseoverskridende, og derfor skal vores løsninger også være det. Når det er sagt, så bør den grønne omstilling fylde en omfattende del af det samlede danske eksportfremstød.

Signe Munk (SF): Jeg tror, at der forsat vil være en udvikling af arbejdspladserne inden for den danske vindmøllebranche. Der er, og kommer, selvfølgelig øget konkurrence på området i takt med at flere lande vil opsætte havvind. Derfor skal vi være gode til at udnytte, at vi har virksomheder med mange års erfaring. Et godt eksempel er ekspertisen i Esbjerg, hvor fire femtedele af den havvindkapacitet, der er installeret i Europa i dag, er udskibet fra.


Thomas Danielsen, energiordfører for Venstre.

Hvordan fastholder vi Danmarks, og herunder også Esbjerg Havns, globale førerposition i forhold til havvind og grøn energi i fremtiden?

Anne Paulin (S): Vi sørger for, at vores ambitioner i regeringen bliver en realitet – og vi arbejder på at skabe brede og holdbare løsninger henover midten i dansk politik, så rammevilkårene er kendte og stabile for erhvervslivet.

Thomas Danielsen (V): Med energiaftalen forpligtede vi hinanden på at igangsætte opbygning af tre havvindmølleparker. Vi satte en storstilet screening af de danske farvande i gang for at finde frem til mulige placeringer af fremtidige havvindmølleparker. Det viste sig, at Danmark rummer et potentiale på 12-15 havvindmølleparker, hvoraf størstedelen kan placeres i Nordsøen. I Venstre er vi meget positive over for at udnytte dette potentiale og dermed sende endnu flere parker i udbud. Hvis vi kan udnytte det fulde potentiale, kan vi levere meget mere strøm, end vi kan nå at bruge i hele Danmark, og derved får Danmark en stadig mere central placering i den internationale omstilling til grøn energi. Og så skal vi ikke glemme at afsætte midler til grøn forskning.

Signe Munk (SF): Vi skal have høje ambitioner for den grønne omstilling og forsætte med at udbygge den vedvarende energi i Danmark. Rammen bliver en bindende klimalov, som forpligter Danmark til at arbejde mod en reduktion af drivhusgasudledningen på 70 procent i 2030. Vi skal udvikle svar på nogle af de udfordringer, vi har i dag med lagring og integration af forskellige vedvarende energiformer, og vi skal investere i at udbygge vores grønne energisektor.

Signe Munk, energiordfører for SF.

Hvor stor en rolle er det i din optik realistisk, at havvind kommer til at spille i fremtidens energimiks?

Anne Paulin (S): Det er Danmarks guldæg, så det vil blive det helt store. De næste skridt er, at vi skal knække koden til ikke blot at opstille havvind, men også at lagre den og omdanne den til electro-fuels, som vi ved, der bliver stor efterspørgsel på i en nær fremtid.  

Thomas Danielsen (V): Allerede nu er vindandelen i det danske elforbrug på den pæne side af 40 procent, og det tal vil vi se stige markant de kommende år - især hvis vi som forventet snart ser flere støttefri parker skyde op rundt omkring.

Signe Munk (SF): Det kan jeg ikke sætte tal på, men med de faldende priser vi ser på havvind, samt vores muligheder for at bygge ude i Nordsøen, så er det helt sikkert, at havvind kommer til at spille en stor rolle i energimikset

Tilbage til nyhedsoversigten