Esbjerg Havn News Brief - Juni 2019

Kære læser

Velkommen til Esbjerg Havns nyhedsbrev. En stor tak til alle kunder, samarbejdspartnere og kolleger, som har taget godt imod mig siden min start på havnen 1. marts. Det er en spændende opgave at udvikle Esbjerg Havn til gavn for virksomhederne på havnen, vores samarbejdspartnere og borgerne i Esbjerg.

Udgangspunktet er godt. På årsmødet i marts kunne vi fortælle, at udviklingen inden for alle tre forretningsområder er positiv. Det får os dog ikke til at stoppe op. Vi skal sikre, at rammerne for den fortsatte udvikling er optimale.

Blandt andet derfor har vi netop købt et eksemplar af den mobile havnekran LM800. Vi oplever øget efterspørgsel på godshåndtering og kajplads. Det skal vi honorere, og derfor får vi til august selskab af verdens største kran på havnen. Se billeder af kranen her.

Også anvendelsen af arealerne på havnen rummer nye muligheder. Senest er lystbådehavnen flyttet ud af havneområdet, og det skaber potentialer for, at vi kan udnytte arealerne sådan, at servicefartøjer til offshore-industrien kan flytte ind.

Bæredygtighed giver muligheder

Bæredygtighed og FN’s verdensmål er en glimrende overlægger for arbejdet med at skabe fremtidens energihavn. I dette News Brief kan du læse mere om, hvordan vi ønsker at gribe det an med en ny plan for bæredygtighed med en lang række initiativer og målsætninger.

Som havn skal vi gå forrest i udviklingen og sætte det gode eksempel, hvor det er muligt. I dette nyhedsbrev kan du også læse om, hvordan udbygningen af Østhavnen foregår på bæredygtig vis med naturligt sand fra sejlrenden. Læs mere i reportagen her.

Udviklingen rummer en række nye forretningsmuligheder for virksomhederne på havnen, og dem skal vi hjælpes ad med at gribe. Det gælder for eksempel i forhold til dekommissionering af vindmøller, som i de kommende år bliver et stort forretningsområde. Læs mere her.

Vigtigt med fortsat politisk fokus

Siden sidste News Brief har Danmark med fået nyt politisk flertal. Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet om at udvikle Danmark og Esbjerg som energimetropol med den nye regering. Det står klart, at energiområdet fortsat vil blive prioriteret højt. Det synspunkt deler Bendt Bendtsen, og efter 10 år i Europa-Parlamentet vender han nu tilbage til Danmark og fortæller her i News Brief, at energi vil være i fokus på tværs af regeringer i Europa i de kommende år. Det lover godt for Esbjerg.

God læselyst og god sommer

Dennis Jul Pedersen

Havnedirektør

Tilbage til nyhedsoversigten