Esbjerg Havne-Service i åben appel

Jan Erik Kamstrup beder i en åben appel erhvervslivet i Esbjerg om at støtte Sømandscentret, så det kan fortsætte med at give besøgende et godt indtryk af Esbjerg.

Ved siden af Fanøfærgens anlæg ligger Sømandscentret. Her er den daglige leder Jan Erik Kamstrup manden, der møder alle de søfolk, der kommer til Esbjerg, med et smil og en masse gratis tilbud.

I lokalerne i det gamle pakhus kan de søfarende benytte fitnesscentret, synge karaoke, gå på internettet, spille billard og i det hele taget bare være sig selv. Centerleder Jan Erik og de frivillige både henter og bringer gerne og kører i det hele taget de søfarende derhen, hvor de måtte ønske sig at komme hen.

Esbjerg Havn anløbes af ca. 6.000 skibe årligt. Flere af skibene er gengangere og tælles således med flere gange. Anløb af offshore-skibe og Fanøfærgen er ikke med i disse tal. Folkene fra Sømandscentret besøger ca. 1.600 skibe årligt, og på årsbasis har centret omkring 6.000 gæster.

Sømandscentret er en nonprofit organisation, der lever af de bidrag, som de modtager fra såvel virksomheder som private. Gennem de seneste år har bidragene desværre været faldende.

”Covid-19 skal ikke have skyld for nedgangen i bidrag og tilskud til Seaman Center Esbjerg & Esbjerg Havne-Service. Det, som vi har set over bare de sidste 4 år, er, at bidragene samlet set er faldet med næste 80.000 kr. Trenden har også tidligere været den samme, så de sidste 6 år har vi oplevet en nedadgående kurve. Det er derfor ikke et rent Corona-fænomen, vi står med i dag”, siger Jan Erik og fortsætter:

”Vi er supertaknemmelige for den støtte, vi får fra flere sider, men vi har brug for flere midler, hvis vi skal fastholde alle vore gode tilbud til søfolkene.”

Uden den livsvigtige økonomiske støtte kan Esbjerg Havne-Service (Sømandscentret) ikke overleve i den nuværende konstellation.

”99 ud af 100 fonde støtter ikke drift, og det er jo netop driften, som vi har behov for støtte til, da vi arbejder nonprofit og ikke selv formår at generere tilstrækkelige midler til netop driften,” fortæller Jan Erik.

Åben appel

Jan Erik Kamstrup beder i en åben appel erhvervslivet i Esbjerg om at støtte Sømandscentret, så det kan fortsætte med at give besøgende et godt indtryk af Esbjerg.
Jan Erik fremhæver, at der i henhold til Ligningsloven er mulighed for fradrag for bidrag på minimum 200 kr., og han håber, at flere vil betænke nonprofit organisationen i efteråret 2020.

Jan Erik Kamstrup i åben appel til Esbjerg erhvervsliv. Foto: Christina Simonia.

Esbjerg Havne-Service har besøgt ca. 1.600 af de i alt 5.696 skibe, der i 2019 anløb Esbjerg Havn.

I 2019 har Esbjerg Havne-Service i alt haft besøg af 6.000 gæster.

Tilbage til nyhedsoversigten