Koncession på salg af vand

Udbydes herved i offentligt udbud

Udbuddet omfatter levering og salg af vand fra Esbjerg Havns hydranter til skibe, fartøjer og andet flydende materiel. Udbuddet gælder for en 4-årig periode med start den 1. januar 2019.

Tilbud skal være Esbjerg Havn i hænde senest onsdag den 7. november 2018, kl. 12.00.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til vand@portesbjerg.dk

Tilbage til nyhedsoversigten