Esbjerg Havn undersøger muligheden for at udvide med 975.000 m2 frem mod 2030

Esbjerg Havn forventer øget aktivitet inden for både eksisterende og nye forretningsområder frem mod 2030. Forventningen er, at havnens arealer og kajer vil være fuldt udnyttet om få år. Derfor har Esbjerg Havn igangsat en VVM-proces for at få afklaret mulighederne for at udvide, så havnen og dens kunder kan fortsætte med at skabe vækst og arbejdspladser.

 

Esbjerg Havn har lige nu et historisk højt aktivitetsniveau, og der er udsigt til, at havnen vil forsætte den stabile og lønsomme vækst, som havnen har oplevet de seneste 10 år. Men der bliver brug for mere plads, hvis vækstpotentialet skal forløses. Skal Esbjerg Havn følge med udviklingen på markedet, får havnen behov for at kunne udvide med cirka 1 mio. m2 og 1 km ekstra kaj frem mod 2030. Det viser de analyser, som Esbjerg Havn har fået udarbejdet.

De sidste 10 år har Esbjerg Havn gennemført udvidelser, i takt med at kunderne har efterspurgt mere areal.  Sådan skal det også være i fremtiden.

”Forudsætningen for, at både virksomhederne på havnen og Esbjerg Havn fortsat kan vokse og udvikle sig til gavn for hele regionen, er, at vi kan tilbyde en havneinfrastruktur, som i kvalitet, indretning og størrelse matcher vores kunders behov. Ellers søger kunderne andre steder hen”, siger Ole Ingrisch, direktør for Esbjerg Havn, og fortsætter:

”Vi forventer vækst i efterspørgslen efter arealer. Derfor må vi allerede nu forholde os til fremtiden og få afklaret mulighederne for at kunne fortsætte en etapevis havneudvidelse. Havneudvidelser har en lang planlægningshorisont, og derfor skal de indledende undersøgelser sættes i gang nu”.

Esbjerg Havn vil bruge de kommende måneder på at få projektet afklaret og afleverer efter planen en VVM-anmeldelse i løbet af efteråret. Det bliver startskuddet for den formelle myndighedsproces og offentlige høringsfaser.

For yderligere information, kontakt: Ole Ingrisch, havnedirektør, mobil 40 57 43 00.

 

Foreløbigt projektområde set fra landsiden

Esbjerg Havn færdiggør i løbet af 2017 endnu 250.000 m2 inden for rammerne af eksisterende godkendelser.  En kommende VVM-undersøgelse skal afdække mulighederne for at skabe rammer for en yderligere udvidelse på op til 975.000 m2.

 

Foreløbigt projektområde set fra søsiden

Det foreløbige projektområde for en havneudvidelse ligger i forlængelse af den eksisterende Østhavn samt i søterritoriet foran. De endelige rammer fastlægges i den kommende VVM-undersøgelse.

Fakta om Esbjerg Havn:

Esbjerg Havns aktuelle areal: 4,5 mio. m2

Godsomsætning i 2016:          4,5 mio. tons

Antal skibsanløb i 2016:          6.626 anløb

Antal passagerer i 2016:         1,7 mio.

Omsætning i 2016:                  231 mio. kr.

Resultat i 2016:                        79,6 mio. kr.

Tilbage til nyhedsoversigten