Kort nyt

Esbjerg Havn og 155 aktører kræver politisk handling for fossilfri shipping i 2050

”Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling af shipping, så er der brug for handling nu.” Sådan lyder det klare budskab fra Esbjerg Havn, der sammen med 155 af klodens største aktører fra hele den maritime værdikæde har underskrevet en erklæring, der kræver politisk handling og investeringer i forskning og grøn energi og infrastruktur, der skal gøre shipping fossilfri inden 2050.

Opråbet om politisk handling er koordineret af Getting to Zero-koalitionen under Global Maritime Forum og kommer forud for de afgørende klimaforhandlinger ved COP26 i Glasgow i november. Som en del af initiativet har Esbjerg Havn sammen med de øvrige medunderskrivere samlet et katalog over tiltag og målsætninger, som branchen allerede selv er i gang med at implementere.

Selvom der hviler et stort ansvar på branchens aktører, så er der behov for konkrete planer og store investeringer fra politisk hold, fortæller havnedirektør Dennis Jul Pedersen:

”Vi er stolte af sammen med de største aktører i shipping at pege på løsninger, der skal drive den grønne omstilling af shipping. Hvis vi skal lykkes, så skal vi ikke bare hver især sætte ambitiøse målsætninger for omstillingen af vores aktiviteter. Vi har også brug for fælles mål og investeringer i infrastruktur, hvis en fossilfri fremtid skal være realistisk.”

Som Europas største udskibningshavn for havvind, bidrager Esbjerg Havn ikke kun som et vigtigt led i den grønne omstilling af den europæiske energisektor, men tager også skridt på vejen mod større bæredygtighed i egne aktiviteter og har sat som mål, at havnen skal være klimaneutral i 2030. Det er blandt de mest ambitiøse af de mål, der fremgår af det fælles katalog fra koalitionen. 

Det samlede katalog over initiativer og målsætninger kan læses her, hvor du også kan læse mere om Getting to Zero-koalitionen under Global Maritime Forum.

Esbjerg Havn har sammen med 155 af de største maritime aktører underskrevet en erklæring, der kræver politisk handling og investeringer i forskning, grøn energi og infrastruktur.

 

Biler med reoler, LED-lamper og oliefyr: Ny service på Esbjerg Havn

”I nogle tilfælde har vi også installeret et oliefyr og hævesænkebord inde i bilen, så kunden nærmest har fået et kontor på hjul,” fortæller Arne Storm Sørensen, der er Head of SAL’s Vehicle Processing Centre.

Scandinavian Auto Logistics (SAL) på Esbjerg Havn tilbyder nemlig nu – efter en række inspirationsture til havne i Europa – at ombygge og skræddersy køretøjer, inden de sendes videre. Det betyder, at SAL’s kunder blandt andet kan få monteret reolsystemer i deres varebiler eller klargjort deres personbiler allerede før, de modtager dem.

Før i tiden måtte køretøjer, der skulle have monteret ekstraudstyr, transporteres videre ud til eksterne installatører, som så indrettede og klargjorde bilerne. Men nu kan kunderne få skræddersyet bilerne direkte fra Esbjerg Havn. Det er både billigere og mere effektivt.

SAL tilbyder også fremover klargøring af nye personbiler til eks. udlejning eller leasing.

”Vi tilbyder nu at montere hele paletten. Ud over at montere og levere reolsystemer, kan vi for eksempel også påsætte anhængertræk, LED-lamper i loftet eller installere 220 wolt i bilerne,” siger Arne Storm Sørensen. 

Udover at bilerne nu kan leveres direkte fra Esbjerg Havn, er initiativet også godt for klimaet.

Normalt skal nogle køretøjer transporteres frem og tilbage mellem flere destinationer lokalt for at blive gjort klar. Men når køretøjerne klargøres på Esbjerg Havn, spares der transport og dermed også CO2-udslip.

SAL er en førende udbyder af Finished Vehicle Logistics Services i Skandinavien, hvor de agerer som logistikarkitekter, der er specialiseret i at tilbyde fuldt integrerede logistikløsninger til køretøjer. Ud over deres logistikløsninger tilbyder SAL i dag også en lang række af services, der blandt andet inkluderer transport, distribution og opbevaring af køretøjer med mere.

 Fremover kan SAL's  kunder få skræddersyet deres biler direkte på Esbjerg Havn.

 

Tilbage til nyhedsoversigten