Lotte Lundberg: Der er gang i digitaliseringen, men stadig et uforløst potentiale

Droner til søopmåling og undervandsrobotter til rensning af skibspropeller. Der er godt gang i den digitale omstilling i den maritime sektor, mener sekretariatschef Lotte G. Lundberg fra Den Danske Maritime Fond. Hun ser dog stadig et stort potentiale, der ikke er forløst, og vil meget gerne hjælpe den maritime sektor i Esbjerg mere.

Den maritime sektor har været beskyldt for ikke at følge med i den digitale transformation, og den har endda haft et ry for at holde lidt for meget fast i den analoge verden. Men sådan er virkeligheden slet ikke, forsikrer Lotte G. Lundberg, der er sekretariatschef i Den Danske Maritime Fond.

For fonden har selv været med til at understøtte en lang række initiativer og tiltag inden for digitaliseringen. Lotte Lundberg peger på især udviklingen inden for brugen af droner, der også har indtaget Esbjerg Havn, som man kan læse om andetsteds i denne udgave af nyhedsbrevet.

Men hvad sker der i øjeblikket med digitaliseringen i den maritime sektor og på havnene? Og hvordan ser den nærmeste fremtid ud? Lotte Lundberg giver her en status og et kig i krystalkuglen, der gemmer på store potentialer – blandt andet for havnene og de virksomheder, der ligger der.  

Hvordan står det generelt til med digitaliseringen i den maritime sektor?

I Den Danske Maritime Fond har vi et godt blik over den generelle udvikling indenfor både maritim forskning og forretningsudvikling. Mange af projekterne ansøger nemlig om midler hos os. Derfor kan jeg med ro i sindet sige, at der er godt gang i den digitale omstilling i sektoren.

Vi har de seneste år støttet mange projekter, der adresserer digitalisering i den helt brede forstand. Og for havneaktiviteter har det særligt været inden for automatisering ved hjælp af robot- og droneteknologi.

Hvilken udvikling har vi været vidne til de seneste år?

Som fond ser vi ikke alt, men vi har ydet early engagement lån til mange start-up projekter. Nogle er kommet fra en spæd idé til et proof of concept. Ja, nogle endda frem til markedsmodning og derefter midler fra både offentlige og private investorer.

Alle projekter repræsenterer et bredt spektrum af tekniske, operationelle og kommercielle aktiviteter, der kan løses digitalt.

For eksempel har DanaDynamics udviklet en maritim drone til søopmåling med midler fra først Den Danske Maritime Fond og senere blandt andet Innovationsfonden og Syddansk Innovation. I juni søsattes dronen i Svendborg, og det innovative projekt blev til et meget synligt produkt, der allerede har forhåndstilkendegivelser om et yderst brugbart koncept fra flere havne i Danmark.

Et andet projekt, som vi i Den Danske Maritime Fond har støttet over flere gange, er dronevirksomheden Upteko, som arbejder med udvikling af autonome droner, der kan agere støtte i mange sammenhænge, herunder for eksempel havneanløb, mand over bord-situationer og inspektion.

Et tredje projekt, jeg kan nævne, er fra SubSea Robotics, der har udviklet en undervandsrobot til rensning af skibspropeller. Det er også et projekt, hvor vi har støttet prototype og videreudvikling.

Hvilken rolle spiller havnene i den her udvikling?

Havne spiller i mange sammenhænge en vigtig rolle i den teknologiske udvikling. Havnene kender sammensætningen af kundeporteføljen på havnen og kan opmuntre til samarbejder indenfor innovation. Fra min egen erfaring som bestyrelsesmedlem i et par danske havne ved jeg, at havne har en unik mulighed for at skabe netværk og vidensdeling i forhold til fremtidens behov for infrastruktur og de forretningsmuligheder, det giver for alle stakeholders i og omkring havnene.

Kan du se nogle særlige potentialer inden for digitalisering på Esbjerg Havn?

Esbjerg Havn har i mange år drevet stærk forretning på kernekompetencer indenfor energisektoren, både fossil og vedvarende. Men Esbjerg er også rundet af et stærkt DNA indenfor det maritime.

Måske man kunne motivere endnu mere til iværksætteri ved at tilbyde en setting omkring et maritimt start-up hub med henblik på at understøtte maritim vækst?

Her i fonden har vi i hvert fald et helt konkret ønske om at se mange flere ansøgninger fra Esbjerg.

2020 er lige om hjørnet, og hvis du skal se lidt i krystalkuglen, hvad kommer der så til at ske nu? Kan du se nogen fremtrædende tendenser inden for digitaliseringen i den maritime sektor og på havnene?

Med en moden sektor er det helt afgørende for aktørerne at blive ved med at være konkurrencedygtige og attraktive for kunderne. Men det betyder, at vi skal have et stadig øget fokus på at effektivisere, optimere, automatisere og digitalisere processer, der i dag er analoge.

I forhold til aktiviteter på havne er der sikkert stadig uanede muligheder for digitalisering og automatisering af fysiske aktiviteter i forbindelse med havneoperationerne. Men ligesom vi som privatpersoner forventer, at vi kan bruge netbanking, internethandel og digital borgerservice, så forventer kunderne i den maritime sektor også digital kundeservice. Aktørerne er derfor i endnu højere grad nødt til at prioritere transformationen til kommercielle digitale platforme, så de kan forbedre kundeoplevelsen og imødekomme kunderne og deres loyalitet.

Jeg ved, at det kan være svært at gøre for havnene. For som havn er og bliver man en udbyder af fysisk infrastruktur, og det i sig selv er måske ikke lige til at ’digitalisere’. Omvendt er havne også bibliotek for uanede mængder data, som måske kunne omsættes til støtte for kunder og leverandører.

Uanset hvad er der masser af fremtid i at sikre godt digitalt interface med kunder, netværksorienteret digital kommunikation med aktører på havnen og digital marketing på alle platforme for den internationale omverden.

Har digitaliseringen også en rolle, når vi ser på klima?

Det er klart, at vi ikke kan komme uden om klima, når vi taler om de helt store udfordringer i den maritime verden. Den maritime sektor står med store udfordringer i forhold til at gøre sig CO2-neutral. Noget vi i dansk søfart har sat store ambitioner for. Derfor går alle kræfter på forskning og udvikling af fremtidens brændstof.

For havne er det helt konkret et spørgsmål om at bringe sig selv i position til også at byde ind med CO2-mål, der kan understøtte kundernes krav om nedsat klimaaftryk. Her er Esbjerg Havn allerede godt positioneret omkring fremtidens grønne landstrøm.

Men den grønne omstilling kommer jo ikke uden viden. Og viden handler også om data. Så igen er dette afhængigt af digitalisering.

Hvad kommer fokusområderne til at være hos jer som fond i de kommende år, når vi ser på digitaliseringen?

Den Danske Maritime Fonds formål er at styrke og medvirke til at forme det fremtidige Blå Danmark. Vi har særligt fokus på aktiviteter inden for fremtidens måde at automatisere og digitalisere processer. Det gælder især inden for meget operationelle fysiske aktiviteter. Men måske er der også et særligt behov for at skabe platformsløsninger på fremtidens måde at drive digital shippingforretning på.

Som noget nyt i år har vi indført endnu en kvalificering i forhold til ansøgninger. Vi synes nemlig, at vi i den maritime sektor har virkelig gode kort på hånden i forhold til at understøtte et eller flere af FN’s 17 Verdensmål.

Vi er en fond, der er sat i verden til at bringe vækst til dansk søfart, dansk værftsindustri og udstyrsproduktion. Og vi vil gerne brede midlerne ud til alle hjørner i Danmark. Derfor er et helt konkret ønske fra vores side at se mange flere ansøgninger fra Esbjerg. Vi er vilde med den gode ide, der kan fastholde dansk maritim industri i førerposition. Vi støtter derfor meget gerne iværksættere. Men mellemstore/store virksomheder er også velkomne, hvis innovationsafdelingerne for eksempel tumler med at modne idéerne frem til at blive godkendt af en ledelse og bestyrelse, der måske primært har fokus på daglig drift, return on investment, cashflow og balanceposter.  

Faktaboks

Den Danske Maritime Fond er en privat, erhvervsdrivende fond.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter, så nye arbejdspladser skabes og branchen styrkes internationalt.

Den Danske Maritime Fond ønsker at styrke og medvirke til at forme det fremtidige Blå Danmark gennem støtte af blandt andet aktiviteter inden for fremtidens måde at effektivisere, optimere, automatisere og digitalisere den maritime sektor.

Tilbage til nyhedsoversigten