Regnskabet for 2020: Esbjerg Havn styrket på trods af vanskeligt år

På årsmødet 23. juni fortalte Esbjerg Havns formand for bestyrelsen om regnskabet for 2020, som var et usædvanligt udfordrende år for Esbjerg Havn på grund af Corona-pandemien og Brexit. Begge dele lagde en dæmper på handel og aktivitet, og har påvirket havne i hele verden. Alligevel landede Esbjerg Havn et positivt resultat på trods af et fald i både top- og bundlinje sammenlignet med 2019.

Covid-19 og Brexit førte til faldende aktivitet på Esbjerg Havn i 2020 og det påvirkede omsætningen. Den faldt til 208,9 mio. kr., mens årets resultat landede på 45,2 mio. kr.

Det fortalte formand for Esbjerg Havns bestyrelse, Flemming N. Enevoldsen, på Esbjerg Havns årsmøde i musikhuset i Esbjerg 23. juni.

Tallene er ikke nye, men blev gennemgået af formanden for første gang. Han fortalte også, at Esbjerg Havn i høj grad styrede udenom de værste konsekvenser af et udfordrende år:

”Det er nok to af de største tænkelige negative faktorer, der har ramt havnen på samme tid. Men blandt andet på grund af et enormt stærkt samarbejde mellem de mange aktører og virksomheder på havnen, er vi styret igennem uvejret relativt uskadt. Vi har kunnet fortsætte driften, og har blandt andet fokuseret på udskibning af det gods og de bulkprodukter, som ikke har været så påvirket af corona. Samtidig har vi forberedt os grundigt på konsekvenserne af Brexit i forhold til blandt andet skat og told, så vi kunne fortsætte samhandlen så smidigt som muligt,” sagde Flemming N. Enevoldsen.

 Formand, Flemming N. Enevoldsen, fremlægger årsberetning til Esbjerg Havns årsmøde, 23. juni 2020. 
 

Rustet til fremtiden

I 2020 blev Østhavnen hjem for den nye Border Inspection Post, kaldet BIP-centret, der har gjort samhandlen med Storbritannien nemmere efter Brexit. Samtidig besluttede Esbjerg Havn tidligt at tilbyde en række kunder understøttende tiltag for sammen at nå igennem pandemikrisen. Eksempelvis blev der tilbudt rabatter til skibe i fast rutefart, og betalingsfrister blev forlænget.

Det fortæller Flemming N. Enevoldsen også om i sit forord til årsrapporten for 2020, som blev udleveret til alle besøgende på årsmødet.

”Vores initiativer for at hjælpe kunderne påvirkede selvfølgelig årsresultatet. Men den langsigtede strategi var langt vigtigere. Vi har forsøgt at håndtere kriserne på en måde, så vi ikke bare styrer igennem her og nu, men også står stærkt rustet til fremtiden med solide virksomheder på havnen, der kan give fremtidig aktivitet. Det er vi lykkedes med, og derfor står havnen også stærkt i dag sammenlignet med andre af Europas internationale havne,” skriver Flemming N. Enevoldsen i årsrapporten.

Samlet set faldt godsomsætning med 2,3 procent i 2020, mens antallet af skibsanløb var 5,6 procent lavere end i 2019. I 2021 forventer havnen at få svar på den igangværende VVM-undersøgelse, der skal give tilladelse til en havneudvidelse på op til 500.000 m2. Formanden ser derfor positivt på fremtiden for Esbjerg Havn.

”I resten af 2021 vil vi stadig være mærket af både Corona og Brexit, men vi forbereder os også til fremtiden blandt andet med havneudvidelsen. Derfor ser jeg utroligt positivt på havnens fremtid, og jeg er stolt og taknemlig over det arbejde, som havnen, havnens medarbejdere samt kunder og partnere og de mange aktører på og omkring havnen, har lagt for dagen for at Esbjerg Havn skulle klare sig gennem et hårdt år,” skriver Flemming N. Enevoldsen.

Læs hele årsrapporten her.

 

Tilbage til nyhedsoversigten