Cookies- og privatlivspolitik

Xc

Har du spørgsmål?

Blank profile picture g471811683 1280

Tommy Gade

IT-medarbejder

Generelt 
Denne politik om behandling af personoplysninger indeholder en beskrivelse af, hvordan Esbjerg Havn indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med Havnen, benytter Havnens hjemmeside portesbjerg.dk eller modtager nyhedsbrevet ”Port Esbjerg News Brief”, pressemeddelelser eller mails om events hos Esbjerg Havn.

Nærværende politik gælder for personoplysninger, som du afgiver til Esbjerg Havn. Havnen er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Esbjerg Havns hjemmeside anvender cookies bl.a. for at optimere hjemmesiden og din brug af hjemmesiden.

Cookies 
Esbjerg Havn bruger primært cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugerens oplevelse af hjemmesiden. Cookies benyttes til at indsamle viden om, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, hvilke sider du som bruger besøger, og hvor længe du er på siden. Formålet er at optimere hjemmesidens brugervenlighed samt at gøre hjemmesiden endnu bedre for Havnens besøgende. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke cookies Havnen benytter, og hvordan du eventuelt kan slette dem.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer, din mobil eller din tablet med det formål at genkende din enhed ved tilbagevendende besøg. Oplysningerne er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger, og der gemmes således ingen personlige oplysninger i vores cookies. De fleste websites anvender cookies.

Esbjerg Havn benytter analyseværktøjet LinkedIn Insight til at følge de besøgendes brug af hjemmesiden.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra portesbjerg.dk, giver de fleste nyere browsere dig mulighed for at vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og dér tilføje dette domæne til listen over websites, som du vil blokere cookies fra. Det er også muligt herfra at slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. Vær dog opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker, hvis du sætter din browser op til at nægte cookies.

Det er altid muligt for dig at slette eller blokere cookies. Du kan finde en vejledning her.

Brug af personoplysninger
Når du går ind på Esbjerg Havns hjemmeside portesbjerg.dk, indsamles der automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Det drejer sig f.eks. om oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer, hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden, og hvordan du bruger den. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere, hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden.

Når du tilmelder dig Esbjerg Havns nyhedsbreve, indsamler Havnen oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, den virksomhed/branche, som du repræsenterer, samt dit samtykke ved tilmelding. Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt at informere om Esbjerg Havn.

Når du bestiller en ydelse hos Esbjerg Havn eller modtager et tilbud fra os, indsamler Havnen oplysninger om dit navn, den virksomhed, som du repræsenterer, dit telefonnummer, den valgte betalingsmåde samt oplysninger om den ydelse/de ydelser, som du bestiller, og leveringstidspunktet og -måden. Formålet hermed er at sikre, at Esbjerg Havn kan levere det tilbudte/de aftalte ydelser og i øvrigt at opfylde den aftale, som Havnen har indgået med dig og den virksomhed, som du repræsenterer.

Når du retter et spørgsmål til eller i øvrigt kommunikerer med Esbjerg Havn, indsamler Havnen oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, den virksomhed, som du repræsenterer, og dit spørgsmål. Formålet hermed er at kunne svare på spørgsmålet eller at kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, som du ønsker.

Personoplysninger gives aldrig til tredjepart, medmindre Esbjerg Havn er forpligtiget hertil i henhold til lovgivning. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vegne af Esbjerg Havn. Disse virksomheder er databehandlervirksomheder, som efter instruks fra Esbjerg Havn behandler data, som Havnen er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end til opfyldelse af aftale med Esbjerg Havn, og de er underlagt fortrolighed om de pågældende oplysninger. Esbjerg Havn har indgået databehandleraftale med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på Havnens vegne.

Oplysninger indsamlet om din brug af Esbjerg Havns hjemmeside slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden de seneste 24 måneder.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med Havnen, dine forespørgsler og anmodning om information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til Esbjerg Havns nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage.

Hjemlen til ovenstående behandlinger findes i Persondataforordningens art. 6, stk. 1.

Den registreredes rettigheder
Indsigtsret: Du er til enhver tid berettiget til at anmode Esbjerg Havn om oplysning om de personoplysninger, som Havnen har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om, hvorfra data stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som Esbjerg Havn behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, bedes du sende en skriftlig anmodning til adm@portesbjerg.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, som du giver dig ud for at være.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Havnen uden ugrundet ophold. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de personoplysninger, som Esbjerg Havn har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Havnen, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Ret til sletning (”retten til at blive glemt”): Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet af Esbjerg Havn. Dette kan blandt andet ske, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige af hensyn til opfyldelse af formålet med behandlingen, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke, og hvis Esbjerg Havn ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang, som en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig for, at Esbjerg Havn kan overholde sine retlige forpligtelser, eller for, at et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, er Havnen ikke forpligtiget til at slette dine personoplysninger.

Samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, som du har givet Esbjerg Havn til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til Havnens nyhedsbrev. Tilbagekaldelsen har kun betydning for fremtidige behandlinger af dine personoplysninger.

Esbjerg Havn besvarer i videst muligt omfang anmodninger om at få berigtiget, slettet eller blokeret personoplysninger indenfor 10 arbejdsdage.

Ret til at klage: Hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med Persondataforordningens regler, bør du henvende dig til Esbjerg Havn, eller du kan klage til den nationale tilsynsmyndighed, som i Danmark er Datatilsynet. Klage kan indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 3319 3200. Ved at følge dette link, kan du læse om, hvilke muligheder du har for at klage til Datatilsynet.

Har du spørgsmål til Esbjerg Havns cookie- og privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Esbjerg Havn på mail: adm@portesbjerg.dk eller tlf.: +45 7612 4000.

Data Protection Officer (DPO) for Esbjerg Havn er: Advokat Lise Moth Timm, Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius, Dalgasgade 21, 2. sal, 7400 Herning, - mail: lmt@kirklarsen.dk - dir. +45 7022 6660 - https://www.kirklarsen.dk

Opdateret 6. juni 2024