Corona Virus - COVID19

Cv

Har du spørgsmål?

Esbjerg Havn udgør kritisk infrastruktur, og vi vil i den svære situation, som følger af COVID-19-pandemien, fortsat opretholde havnedriften. Vi har taget de strengeste forholdsregler, og vores havnevagt, kranafdeling og andre kritiske funktioner er derfor fortsat i drift.

Esbjerg Havn opererer som normalt, og COVID-19-beredskabsplaner er iværksat.

COVID-19-procedure – Skibe, der anløber Esbjerg Havn 

Esbjerg Havn fortsætter driften og operationerne under COVID-19-pandemien.

Lovpligtig ”Declaration of Health”
Alle skibe, der anløber Esbjerg Havn, skal sende sundhedserklæringen ”Declaration of Health” til Esbjerg Havn via denne mail: vagt@portesbjerg.dk

Sundhedserklæringen “Declaration of Health” er obligatorisk:

inden ankomst eller inden kontakt med landoperation, og hvis nogle af sundhedserklæringens svar ændrer sig under opholdet i havnen.

Esbjerg Havns sundhedserklæring “Declaration of Health” findes på havnens hjemmeside www.portesbjerg.dk. (Skibe er velkomne til at sende deres egen formular/erklæring, hvis indholdet er det samme som i Esbjerg Havns erklæring.)

Esbjerg Havn bruger informationerne til interne forberedelser. Dog kan besvarelser (alene ”ja”/”nej”) på sundhedsspørgsmålene deles med specifikke operatører (f.eks. skibsagenter, stevedorer, havnearbejdere, lodser, personale ved operationer/forbindelse med skib o.l.).

”Declaration of Health” til de danske myndigheder


Ved mistanke om smitsomme sygdomme gælder krav om detaljeret informering af de nationale sundhedsmyndigheder som normalt.

Skibet anmodes i sådanne tilfælde om at informere både Esbjerg Havn og de dankse sundhedsmyndigheder.

Smittefrit skib

Et skib, der svarer “NEJ” på alle spørgsmål og overholder de maritime forholdsregler for at anses som smittefrit skib, opfordres til at vise flag ”Q” som signal til operatørerne i Esbjerg Havn.

Skibe opfordres til inden ankomst at fremsende interne restriktioner og forholdsregler til relevante kontakter (lodser, havn, stevedorer, skibsagenter osv.)

Lukkede grænser

Danmarks grænser er delvist lukkede og reguleres løbende - se myndighedernes web side for detaljer.
Pr. ultimo januar er det tilladt for skibsbesætninger at gå i land. Dog er der krav om negativ Covid-19 test ved Landlov.

Statsborgere fra Storbritannien og Sydafrika er underlagt særlige restriktioner og må ikke gå i land i Esbjerg.

For detaljeret vejledning kontaktes de lokale myndigheder.

Myndighedernes informationer og hotline

Søfartsstyrelsen: Link

De danske myndigheders fælles web: Link

Vi takker for jeres samarbejde.

De danske sundhedsmyndigheder har udarbejdet vejledninger for personer der ankommer Danmark, herunder skibe til danske havne.

Se også de officielle nationale hjemmesider.

Sundhedsstyrelsen: Link

Politi: Link

Sundhedsstyrelsens plakater.

Siden er opdateret den 25. januar 2021.