Co2 regnskab

Co2 emmisioner & genanvendelse af affald.

33

Har du spørgsmål?

Jbq 1

Jane Behrens von Qualen

HSEQ-leder

Co2 emmisioner

Som et led i at blive en klimaneutral havn har Esbjerg Havn indgået et partnerskab med teknologivirksomheden Honeywell.

Partnerskabet omfatter hjælp til den daglige styring af CO2-udledning fra havnen og udvikling af metoder til elektrificering, digitalisering og overvågning af forbrug og udledning på havnen. I samarbejde med Honeywell, er der udarbejdet et system, carbon management system, der til enhver tid kan forudse hvert enkelt anløbende skibs CO2-udledning. Overblikket giver mulighed for at dirigere skibe til en kaj udstyret med et af havnens landstrømsanlæg.

Siden systemets opstart har det haft en væsentlig betydning på havnens co2-udledning.

CO2 emmission

Genanvendelse af affald

Nye affaldscontainere på Esbjerg Havn sikrer nem og bæredygtig affaldssortering.

Billede4

Som et led i arbejdet med FN’s Verdensmål har Esbjerg Havn udviklet affaldscontainere, der sikrer en bæredygtig affaldssortering, forbedre arbejdsmiljøet og mindsker forbrænding og deponi.

Projektet sætter fokus på at sikre størst mulig genanvendelse af affald fra skibene i havn, som siden hen har haft en positiv indflydelse på mængden af genanvendelse.

Genanvendelse