Bæredygtige initiativer

Bæredygtige samarbejder & strategier.

Billede2

Har du spørgsmål?

Jbq 1

Jane Behrens von Qualen

HSEQ-leder

Esbjerg Havns ESG rapport

Rapporten beskriver havnens arbejde med og aktiviteter på områderne klima og miljø, social ansvarlighed samt god ledelse (Environment, Social og Governance).

Landstrøm

Esbjerg Havn arbejder med flere forskellige konkrete tiltag, der kan sikre at vi bidrager til den grønne omstilling og reducerer co2 udledningen.

Esbjerg Havn har været med til at udvikle et ”carbon management system”, som sikrer, at havnen har kunnet investere i landstrømanlæg. Etableringen af landstrømsanlæg har betydning for, at flere og flere af havnens virksomheder har set potentialet i at slukke for skibenes generatorer og i stedet bruge grøn vindenergi. For landstrøm er billigere og betyder markant mindre støj og udledning af CO2 og partikler.

22

Nyt samarbejde om den grønne omstilling

I starten af 2023 underskrev Esbjerg Havn og de fem af de største europæiske vindhavne en fælles erklæring. Sammen ønsker vi at sende et stærkt signal til markedet og beslutningstagerne om, at vi er villige til at gøre alt, hvad der står i vores magt for at accelerere den grønne omstilling gennem havvind.

Europas ambitiøse mål for udbredelse af havvind lægger et stort pres på de europæiske vindhavne. I øjeblikket er der ikke tilstrækkelig havnekapacitet til at installere de havvindmølleparker, der er nødvendige for at nå de europæiske ambitioner.

Derfor vil vi, selvom vi fortsat er konkurrenter, samarbejde på et operationelt og praktisk plan. Sammen vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at tage udfordringen op.

Billede1

Nyt samarbejde om bæredygtighed

Esbjerg Havn indgik i november 2022 et nyt samarbejde med 38 organisationer fra Holland, Tyskland og Danmark til formål for at minimere virkningen af skibsfart og havneaktiviteter i det naturlige miljø.

Sammen har organisationerne underskrevet en fælles erklæring, som forpligter dem at sikre bæredygtig forvaltning på det maritime og havnemæssige område i Vadehavet.

20221128 whv wattenmeer konferenz 301 foto andreas burmann

Esbjerg Havn medlem af Getting to Zero Coalition

Esbjerg Havn blev i slutningen af 2020 medlem af den globale koalition ’Getting to Zero Coalition’, som fremtrædende spillere i shippingbranchen gik sammen om i 2019.

Målet med koalitionen er, at de første emissionsfrie skibe skal søsættes i 2030. Det er et led i at hjælpe FN’s international søfartsorganisation, IMO, med at indfri ambition om at reducere den samlede udledning af drivhusgasser i international skibsfart med 50 procent i forhold til 2018-niveauet inden 2050.

Over 100 globale organisationer og virksomheder er allerede en del af koalitionen – heriblandt Mærsk, DFDS, Ørsted og nu også Esbjerg Havn.

Getting to zero coalition weareamember

Esbjerg Havns strategi for bæredygtighed

Bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål er en strategisk prioritering for Esbjerg Havn.

Havnens bæredygtighedsstrategi fokuserer på effektiv og bæredygtig havnedrift, godstransport, grøn omstilling, samfundsøkonomiske bidrag, sikkert arbejdsmiljø og minimering af klima- og miljøpåvirkning i forbindelse med de havnerelaterede aktiviteter.

Tætte partnerskaber er og vil være et væsentligt element i relation til alle områder.

Fn globale maal 1

Ny bæredygtighedsalliance

Esbjerg Havn indgik i november 2019 et nyt samarbejde med ni nordiske havne for at sætte turbo på udviklingen af bæredygtige løsninger.

Sammen har de ti havne underskrevet en erklæring, som forpligter dem på at arbejde målrettet med den bæredygtige omstilling af havnenes drift i årene, som kommer.

2121

Fokus på miljø, klima og arbejdsmiljø

Esbjerg Havn er en ansvarlig virksomhed, der sigter efter en høj standard inden for miljø, klima og arbejdsmiljø.

Miljøprofilen viser Havnens indsats og resultater på området, samt hvordan denne indsats kan skabe værdi for Esbjerg Havns kunder, virksomheder og medarbejdere.

Billede2

EcoPorts

EcoPorts er det vigtigste miljøinitiativ i den europæiske havnesektor. Det blev igangsat af en række proaktive havne i 1997 og er siden 2011 fuldt integreret i European Sea Ports Organization (ESPO). EcoPorts overordnede princip er dels at øge bevidstheden om miljøbeskyttelse gennem samarbejde og vidensdeling mellem havne og dels forbedre miljøhåndtering.

Esbjerg Havn har aktivt deltaget i dette samarbejde siden 2013.

Ecospor logo