Landstrøm og el

Landstrømsanlæg & kørsel i elbiler.

22

Landstrøm

Esbjerg Havn har været med til at udvikle et ”carbon management system”, som sikrer, at havnen har kunnet investere i landstrømanlæg. Etableringen af landstrømsanlæg har betydning for, at flere og flere af havnens virksomheder har set potentialet i at slukke for skibenes generatorer og i stedet bruge grøn vindenergi. For landstrøm er billigere og betyder markant mindre støj og udledning af CO2 og partikler.

Siden tilkoblingen af landstrøm har der været en væsentlig stigning af i antal kWh.

Landstroem

El

Vi arbejder hele tiden på at nedsætte vores CO2-forbrug på havnen, og der spiller elbilerne selvfølgelig en rolle.

222

Vores mål er, at alle vores mobile køretøjer skal køre på el inden 2025, som er en del af den samlede elektrificering, vi arbejder på i forbindelse med at blive klimaneutral.

Koersel