Jobs

Df

Har du spørgsmål?

Poe jesper bank 023 1

Jesper Bank

Salgsdirektør

Business Development Manager (Logistics Solutions)

Job Description

Position: Business Development Manager
Location: Esbjerg, Denmark (with remote/home office flexibility)
Industry: Logistics and Supply Chain, Ports, global trade

Responsibilities

1. Market Development:

 • Identify and explore growth opportunities for logistics solutions between Eastern/Central Europe and the global market using RoRo routes via Port Esbjerg.
 • Research market trends, competitors, and structural developments in the logistics sector (RoRo, rail, truck).
 • Maintain documentation on competitors’ products and market intelligence.
 • Create market awareness for Port Esbjerg

2. Network Building:

 • Create awareness about logistics opportunities using Port Esbjerg by participating in conferences, fairs, and events.
 • Collaborate with Danish Embassies, international organizations, and industry stakeholders.
 • Build and nurture a strong professional network.

3. Strategic Partnerships:

 • Establish and maintain relationships with key stakeholders, including clients, partners, and government bodies.
 • Collaborate with cross-functional teams to develop innovative solutions.

4. Logistics Expertise:

 • Leverage familiarity with logistics to drive business growth.
 • Understand supply chain dynamics, transportation modes, and industry best practices.

Energetic profile

We welcome candidates who are passionate about logistics and enjoy travelling.

The candidate must have a high drive and be outgoing.

The tasks will contain a representative effort at a high academic and business professional level.

It will be an advantage if the candidate has extensive knowledge of the markets in Eastern and Central Europe

Qualifications

Bachelor’s or University Degree in Business, MBA, Engineering, Marketing, Technical, Education, Economics, Finance, or Business Administration.

Prior experience in logistics, supply chain, or related fields.

Demonstrated success in business development and market expansion.

Strong networking and relationship-building skills.

Knowledge of software development practices and data centre/infrastructure/networking technologies.

Work Environment

Remote/home office setup is feasible.

Port Esbjerg will shape and mentor the candidate’s professional growth within the organization.

The hiring process is non-discriminatory and we encourage all qualified persons to apply for the position.

How to Apply

Any questions can be directed to CCO Jesper Bank, to whom the application should also be sent: Jba@portesbjerg.dk, mobile: +4551961840

The applications are processed on an ongoing basis with an expected appointment on
September 1, 2024.

Port Esbjerg is one of Denmark’s leading commercial ports, with more than 5,000 vessel calls annually. Port Esbjerg is a recognized player among both domestic and international stakeholders and continually works on developing the port and the organization.

The port hosts approximately 8,500 employees across more than 200 different companies, with around 55 people employed directly by Port Esbjerg.

The culture is informal and direct, and we are all development-oriented and curious about optimizing and improving efficiency.

We are professional in our approach to work and understand how to navigate in a company with significant attention from the business community and other stakeholders in Denmark and abroad.

If you would like to learn more about Port Esbjerg, please visit our website at www.portesbjerg.dk.

_______________________________________________________________________________

Konstruktionsingeniør/projektleder til teknisk afdeling på Esbjerg Havn

Trives du i en velrenommeret og anerkendt virksomhed, hvor der til stadighed er fokus på udvikling og samarbejde, og hvor du får mulighed for at blive en del af en velfungerende teknisk afdeling? Så er det muligvis dig, som skal være vores nye kollega.

Som ingeniør/projektleder hos Esbjerg Havn vil du komme til at beskæftige dig med mange forskellige opgaver, herunder:

 • Projektering, udbud og tilsyn af havnekonstruktioner, bygninger og anlæg
 • Udbud af og opfølgning på renoveringsprojekter
 • Økonomi- og tidsstyring af projekter
 • Assistance til det øvrige anlægsteam samt HSEQ-manager

Kvalifikationer og kompetencer

Vi forestiller os, at du er uddannet ingeniør med havnekonstruktioner som speciale og har minimum 5 - 8 års relevant erfaring. Koncernsproget er dansk, men da vi har en international berøringsflade, er det vigtigt, at du også behersker engelsk i skrift og tale. Som person er du selvstændig, struktureret og har overblik. Du formår at omsætte tanke til handling, og du sætter en ære i at aflevere et veludført stykke arbejde. Du er detaljeorienteret og trives med alle former for arbejdsopgaver indenfor havnekonstruktioner, bygninger, anlæg og renoveringsprojekter.

Du har et godt humør og kan lide at være i dialog med mange forskellige mennesker. Du er jordnær, pålidelig og punktlig, og du overholder deadlines. Hos Esbjerg Havn anvender vi bl.a. MS Office og AutoCad. Det vil derfor være en fordel, at du har flair for IT og muligvis kendskab til disse eller lignende systemer.

Praktiske oplysninger

Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så tøv ikke med at sende en ansøgning,
mærket ”Konstruktionsingeniør/projektleder” samt dit CV til: job@portesbjerg.dk.

Ansøgningsfristen er den 12. august 2024.

Forventet startdato: Hurtigst muligt.

Vi vil løbende afholde ansættelsessamtaler.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med mulighed for flextid. Det forventes dog, at du er fleksibel og er indstillet på at yde en ekstra indsats ved spidsbelastning.

Du aflønnes i henhold til gældende overenskomst, og du har mulighed for at gøre brug af en række personalegoder, herunder en sundhedsforsikring.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teknisk direktør Henrik Theilgaard
på 51 50 71 76.

Esbjerg Havn er en af Danmarks førende Erhvervshavne og har mere end 5.000 anløb årligt. Esbjerg Havn er en anerkendt spiller både blandt indenlandske og udenlandske aktører og arbejder til stadighed med at udvikle Havnen og organisationen.

På havnen er der ca. 10.000 ansatte fordelt i mere end 200 forskellige virksomheder – heraf er der ca. 50 personer ansat ved Esbjerg Havn.

Kulturen er uformel og direkte – og vi arbejder alle udviklingsorienteret og er nysgerrige på at optimere og effektivisere.

Vi er professionelle i vores tilgang til arbejdet og forstår at begå os i en virksomhed med stor bevågenhed fra det øvrige erhvervsliv og andre interessenter i Danmark såvel som udlandet.