januar 31, 2023

211 millioner kroner fra EU styrker Esbjergs rolle i europæisk infrastruktur

Billede5

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

2022 sluttede med et trecifret millionbeløb fra EU-kommissionen til Esbjerg Havn, der skal bruges til en større uddybning af sejlrenden fra 9,3 til 12,8 meter. Den uddybede sejlrende kommer til at cementere Esbjerg Havns europæiske betydning, som NATO-havn og som knudepunkt i den grønne omstilling. Samtidig vil den dybere sejlrende betyde en øget dansk konkurrenceevne.

Der kom en stor julegave til Esbjerg Havn i december, da EU-Kommissionen og EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF), tildelte Havnen 211 millioner kroner til uddybningen af sejlrenden, så endnu større skibe kan anløbe havnen. CEF investerer i formål, der etablerer, opgraderer og forbedrer den europæiske transportinfrastruktur.

Tilskuddet på de 211 millioner kroner cementerer Esbjerg Havns betydning, ikke bare nationalt, men også på europæisk plan som udnævnt Ten-T havn. Det betyder, at den er omfattet af det Trans-Europæiske-Netværk på Transportområdet.

”De danske havne er traditionelt ret små i europæisk perspektiv, men nogen vokser sig op i niveau. Esbjerg Havn er et godt eksempel på, at det er gået op for EU-Kommissionen, hvor vigtigt det er med et veludbygget, samlet europæisk netværk. Og at vi har nogle havne her i Danmark, der også bidrager i et europæisk perspektiv,” siger Jakob Svane, der er sekretariatschef i Danske Shipping- og Havnevirksomheder.

Planen er, at sejlrenden inden udgangen af 2024 skal uddybes fra 9,3 til 12,8 meter. Uddybningen er en nødvendighed for at kunne leve op til kravene fra NATO. Derudover bliver det en fordel i sammenhæng med realiseringen af mere havvind i Nordsøen, bulk og bilimport.

Billede5

En sandsuger som denne skal i gang, når havnen påbegynder arbejdet med at uddybe sejlrenden.

Et afgørende skridt for NATO og den grønne omstilling

I august blev aftalen om Esbjerg Havn som NATO-havn underskrevet, så Danmark i fremtiden vil være i stand til at modtage endnu mere militært isenkram og mandskab i NATO-regi på kortere tid end tidligere. Men for at leve op til kravene som NATO-havn skal der blandet andet laves en dybere sejlrende, og jernbanen skal forlænges. Derfor var det oplagt for Esbjerg Havn at søge, og havnedirektør Dennis Jul Pedersen stod for ansøgningen.

”Vi har jo en størrelse og placering, der gør os attraktiv for de allierede styrker, og vil naturligvis gøre alt for at kunne leve op de krav, vores nye rolle kræver. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi nu kommer til at kunne realisere uddybningen af vores sejlrende,” siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen.

Den dybere sejlrende kommer også til at være afgørende i den grønne omstilling. For havvindmøllekomponenterne bliver større og større, og det samme gør skibene.

”Skibene i industrien vokser stadig, og vi skal kunne tilbyde den nødvendige kapacitet. Derfor er det meget positivt, at forholdene forbedres, især når den næste generation af skibe begynder at anløbe havnene, både til fundamenter og til vindmøller,” siger Mikkel Gleerup, CEO i vindrederiet Cadeler A/S.

Han understreger samtidig, at sikkerheden øges, når besejlingsforholdene forbedres, fordi det giver mere margen at arbejde på.

Esbjerg Havn bliver et interessant alternativ

Også inden for bilindustrien, hilses det meget velkomment, at Esbjerg Havn nu kan uddybe sejlrenden til 12,8 meter. For også her er tendensen, at skibene bliver større og større.

”Alle ved, der skal fart på den grønne omstilling. Og i tråd med dem øvrige udvikling i den maritime sektor gælder det også for os, at tonnagen bliver større og større, og enhederne bliver flere og større. Det gælder om at fragte så meget som muligt på samme transport,” siger Henrik Otto Jensen, direktør og ejer af Niels Winther & Co og Scandinavian Auto Logistics A/S, der håndterer bilimporten på Esbjerg Havn.

Og jo større skibene bliver, jo dybere stikker de. Men det er ikke kun på det praktiske niveau, det er en glædelig nyhed. Det stiller også industrien godt i konkurrencen, fordi Esbjerg Havn nu kan være et reelt alternativ til nordkontinentale havne som Hamborg og Antwerpen, som traditionelt er der, hvor de store oceanskibe går ind.

”Nu kan Esbjerg agere som reelt hub på samme måde, fordi vi kan tage de store skibe,” siger Henrik Otto Jensen, der understreger at Esbjerg Havn også bliver et interessant alternativ, fordi det er en effektiv havn med korte ventetider.

Gå til oversigten