april 10, 2024

Behov for et styrket samarbejde på tværs af de europæiske havne

Bilbao 1

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Den europæiske vindindustri står på tærsklen til et stort spring fremad. Hvis Europa ikke skal miste sin position som en global markedsleder og halse bagefter i den grønne omstilling, er der behov for et tættere samarbejde gennem hele værdikæden på tværs af landegrænser. Det var et klart take away fra den årlige WindEurope-vindkonference, der denne gang blev holdt i Bilbao.

De europæiske vindhavne skal arbejde endnu tættere sammen, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling.

Det var budskabet, da den årlige vindkonference under WindEurope løb af stablen fra d. 20.-22. marts i den baskiske storby, Bilbao. Blandt de mere end 12.000 besøgende var Esbjerg Havn også repræsenteret. Holdningen er klar – i takt med at vindprojekter og vindhavne vokser sig større, er der behov for at samarbejde på tværs af landegrænser:

”De sidste par dage har understreget, at branchen mere end nogensinde før taler med én samlet stemme. Når havnene arbejder tæt sammen om at koordinere kapacitet og dele viden og best practices, kommer vi et skridt tættere på at indfri de europæiske ambitioner for havvind,” siger Jesper Bank, CCO på Esbjerg Havn.

Tidssvarende rammer for vindauktioner

I takt med at havnene og deres projekter vokser sig stadigt større, er der en stigende enighed om, at den nuværende markedsstruktur skal gentænkes. Ideen er ikke ny for industrien, da Europa-Kommissionens Wind Power Action Package tidligere har fremhævet dette som en bindende opgave.

Bedre rammevilkår er afgørende for at have en stærk værdikæde. I yderste konsekvens svækker det europæiske virksomheders konkurrenceevne, hvis der ikke tages forbehold for, at lovgivningen skal følge med sektorens udvikling.

”Rammerne for vindauktionerne skal ændres, så der skabes et øget incitament til at samarbejde på tværs af havne. Når vi samarbejder, kan vi holde driftsomkostningerne nede, planlægge langsigtet og styrke europæiske virksomheder,” siger Jesper Bank.

Bilbao 2

"Vi kan kun indfri de ambitiøse målsætninger for Europas grønne omstilling, hvis vi bibeholder og styrker samarbejdet på tværs af de europæiske vindhavne," sagde Jesper Bank, CCO på Esbjerg Havn, da Offshore Wind Ports Platform gruppen under WindEurope mødtes som startskuddet på nogle indholdsrige dage i Bilbao.

Mere strøm i elnettet

Både onshore og offshore vind spiller en afgørende rolle for energiforsyningen til det europæiske energisystem og bliver kun vigtigere i fremtiden. Udbyggelsen af det europæiske energinet er en central forudsætning for, at der kontinuerligt og stabilt kan sendes elektricitet ud til de europæiske forbrugere.

”El fra havvindmøller kan levere en tredjedel af EU’s forbrug på sigt. Der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale, som vi kæmper for at udnytte, men det kræver flere investeringer,” siger Jesper Bank.

Budskabet fra Bilbao var derfor ikke til at tage fejl af: Hvis vi ønsker mere vedvarende energi i en kombination af flere energiformer, skal der investeres massivt i det energinet, som er rygraden i den grønne omstilling.

I takt med, at det europæiske energinet i højere grad skal bestå af flere energiformer, f.eks. hydrogen, kræver det også at el kan transporteres og lagres på flere måder end i dag. Manglende investeringer i elnettet vil i yderste konsekvens medføre, at det udgør en barriere for yderligere udbygning af vedvarende energi.

Bilbao 3

Med over 12.000 besøgende over de tre dage, dannede Bilbao og WindEurope konferencen rammerne om et stort tilløbsstykke.

Europæiske ambitioner skal føre til national handling

65GW havvind inden 2030. Et højt tal, men ikke desto mindre de ambitioner, som de europæiske vindhavne skal indfri inden for de næste seks år.

Til trods for at de store linjer for hele vindindustrien tegnes på europæisk plan, er det i sidste ende de enkelte medlemsstater, som skal sikre, at forudsætningerne for at lykkes, er til stede.

”Alle virksomheder i værdikæden gør hvad vi kan for at realisere havvindsprojekterne. I sidste ende kræver det dog øget politisk opbakning,”, siger Jesper Bank.

En af de væsentligste begrænsninger for at skalere offshore vind i dag er lange sagsbehandlingstider og godkendelsesprocesser. Inden møllerne snurrer, er det nødvendigt at planlægge fremtidige investeringer – offentlige såvel som private – i infrastruktur og udvikling af havne, så der skabes vished og tryghed gennem hele værdikæden.

I en tid, hvor energipolitik i høj grad er blevet til sikkerhedspolitik, kræver det øget koordinering mellem medlemsstaterne og virksomhederne, hvis Europa i fremtiden skal være selvforsynende med vedvarende energikilder.

En ambition, som Esbjerg Havn også i fremtiden vil være en engageret part i at drive fremad.

Gå til oversigten