juni 04, 2018

Der er lang vej igen for investeringer i LNG

Braemer

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Ny rapport fastslår, at LNG er et interessant brændstof med vækstpotentiale på verdensplan, men også at efterspørgslen indtil videre er begrænset i de små og mellemstore havne.

Det lyder ellers fascinerende. Et af verdens førende konsulenthuse indenfor energisektoren, Westwood Global Energy Group, forventer en omsætning på det globale LNG-marked på 236 milliarder dollars fra 2018 til 2022. Det er 14 procents vækst i forhold til de seneste fem år.

Men en ny rapport udarbejdet for Esbjerg Havn i forbindelse med et EU-projekt, som omhandler grøn krydstogtsturisme, viser, at det ikke vil være relevant at investere i LNG på Esbjerg Havn på nuværende tidspunkt.

”Konklusionen er entydig. LNG er interessant, men det er endnu for tidligt for Esbjerg Havn,” siger Peter Harbo, business development manager i Esbjerg Havn.

Rapporten er udarbejdet af COWI, der blandt andet har rådført sig med gasrådgivningsfirmaet Kosan Crisplant. Projektet er en del af ’Green cruise port’ (se faktaboks) og COWI har undersøgt, hvordan LNG-markedet vil udvikle sig i de kommende år i hele det baltiske område. I den forbindelse har de lavet forskellige business cases for Esbjerg Havn.

”LNG er et mere miljøvenligt og naturligt brændstof, og det giver god mening at bruge den i nogle sektorer. Men det kræver store investeringer, og dem er der ikke nogen, der vil tage i Esbjerg, før efterspørgslen er til stede,” siger Peter Harbo.

Alt efter hvilken type anlæg, der skulle bygges på havnen, vil prisen hurtigt komme op på 10 millioner euro. Det er nemlig ikke enkelt at nedkøle og fortætte gassen og holde den i sin flydende form, som gør den 600 gange mere koncentreret.

219 r eh lng illu 002 0

LNG er fortættet naturgas. Når naturgas og metan nedkøles til -161 °C, fortættes gassen, massefylden øges 600 gange, og naturgassen fylder dermed 600 gange mindre og kræver betydeligt mindre lagerplads i sin flydende form. Kondenseret naturgas kaldes Liquifed Natural Gas, LNG. Kilde: dcg.dk mfl.

LNG bruges kun af få Esbjerg-skibe

LNG bruges lige nu kun af nogle af de helt store krydstogtskibe, som går ind i blandt andet København, Amsterdam og Barcelona, men ikke de mindre, der anløber Esbjerg. Samtidig bliver de krydstogtskibe, som rent faktisk anløber Esbjerg, tanket i andre havne.

I rapporten gennemgås også efterspørgslen efter LNG til andet end krydstogtskibe.

Installationsfartøjerne til havvindmølleparker, crew transfer vessels og offshore supply vessels, som i øjeblikket sejler fra Esbjerg, kommer ifølge analysen ikke til at bruge LNG foreløbig.

Teknologien er også på plads til, at lastbiler og busser kan køre på LNG, men heller ikke her viser rapporten store muligheder:

”Det er nok mere sandsynligt, at vi kommer til at se flere hybrid eller brint-køretøjer,” siger Peter Harbo.

Udover at COWI forudser begrænset efterspørgsel efter LNG i Esbjerg, så findes der faktisk allerede en række havne omkring Danmark, hvor der findes anlæg til produktion og tankning af LNG. Både i Oslo, Göteborg, Rotterdam, Zeebrugge og Hamborg findes LNG-installationer.

Braemer

LNG bruges lige nu kun af nogle af de helt store krydstogtskibe, som går ind i blandt andet København, Amsterdam og Barcelona, men ikke de mindre, der anløber Esbjerg.

Internationalt stormarked

For nylig har Shell estimeret, at 20-30 procent af den totale maritime flåde i 2030 vil sejle på LNG.

Westwood Global Energy Group er førende konsulentfirma indenfor markedsresearch og konsulentydelser til energisektoren i hele verden. De har netop lanceret World LNG Market Forecast, der analyserer markedet frem til 2022 med dybdeanalyser på alle eksisterende LNG-projekter.

Ifølge Westwood er LNG-området ved at rejse sig fra en svær periode, hvor tilbageholdende investorer og et overudbud af LNG førte til en del aflyste projekter. Nu er stemningen vendt.

”Selvom overudbuddet stadig er en bekymring, forventer vi en stor efterspørgsel især i Asien, og en stabil efterspørgsel i Europa. Det betyder, at overudbuddet vil formindskes over de næste 5-7 år,” siger Mark Adeosun, Lead Analyst i Westwood Global Energy Group’s research team.

”Mange lande kigger på andre energiformer end de traditionelle. Det har givet flere projekter i pipelinen. I 2050 skal CO2-forbruget være 50 procent lavere, så der er et pres om at levere forskellige løsninger,” siger Mark Adeosun. Derfor er han ikke helt så afvisende overfor en Esbjerg-satsning, som rapporten fra COWI.

”Hvis den rigtige finansieringsmodel findes, kan det være en god idé med LNG i Esbjerg. Det afhænger også af om Nord Stream 2 gasledningen fra Rusland bliver forsinket. Hvis den gør det, så kan det måske være interessant,” siger Mark Adeosun.

Ifølge Westwood Global Energy Group vil der frem til 2022 blive leveret 265 skibe på verdensplan, der kan transportere LNG, og dermed er der rekordmange transportmuligheder, når vi når 2022.

To måder at levere LNG på

LNG supply chain kan inddeles i to hovedgrupper. Enten forsyning fra en fjernterminal, hvor LNG’en så bliver leveret til havnen via lastbiler, containere eller skibe.

Eller en permanent station på havnen, som er en stor investering, og kræver større strategisk planlægning.

COWI har undersøgt 12 forskellige permanente løsninger i deres rapport. Som den eneste løsning med potentiale, peger de på, at det muligvis kan være en idé at forsyne skibe med LNG, hvis tankningerne foregår med forsyning fra en terminal i en anden havn med LNG-anlæg. De tankninger har faktisk været gennemført på Esbjerg Havn ved at køre tankbiler op fra Zeebrugge og tanke direkte fra bil til skib.

“Problemet med den måde at gøre tingene på er bare, at når LNG’en skal transporteres i en lastbil på den måde, så forsvinder noget af den grønne tankegang og gevinst også,” siger Peter Harbo.

Af rapporten fremgår også, at udviklingen af batterier til færger går så hurtigt, at det virker realistisk, at det bliver en mulighed fremover.

”Lige nu ser det ud til, at mindre skibe og passagerfærger er mere interesseret I eldrift end LNG,” siger Peter Harbo.

Gå til oversigten