januar 04, 2018

”Esbjerg er eksemplet på, at grøn omstilling skaber vækst”

24

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Beslutningen om at bruge 11 milliarder på Viking Link giver muligheder for at udnytte Danmarks vindressourcer langt bedre og sende grøn, dansk strøm ud i hele Europa. ”Hvis jeg boede i Esbjerg, ville jeg tænke, at der er jobs til mig mange år frem,” siger den europæiske generalsekretær for el-industrien. Energiminister Lars Chr. Lilleholt bakker op og mener, at Esbjerg er det gode eksempel.

For nylig sagde energi- forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt ja til, at Energinet investerer sammenlagt godt 11 milliarder kroner i en elektrisk forbindelse til Storbritannien og en udbygning af elnettet mellem Holstebro og den dansk-tyske grænse. En stor beslutning i sig selv.

Men perspektiverne i beslutningen trækker mange tråde fremad.

”Der er god samfundsøkonomi i at styrke forbindelserne til udlandet. Det er også baggrunden for, at vi besluttede at bygge Viking Link, verdens længste elkabel, til England ” siger Lars Chr. Lilleholt.

Den samfundsøkonomiske gevinst ved Viking Link og udbygningerne i det vestlige Jylland vil ifølge Energinets beregninger nå op i milliardklassen. For Danmark alene vil forbindelserne gennem deres 40-årige levetid give et samfundsøkonomisk overskud på ca. 4,7 mia. kr. i 2017-priser. Hertil kommer markant større forsyningssikkerhed.

Eurolectric vil være grønne

Beslutningen om Viking Link ligger fint i tråd med kursen i den europæiske el-industris brancheorganisation, Eurelectric, som for nylig lancerede deres nye og meget offensive strategi. Eurelectric har 3.500 europæiske medlemsvirksomheder. Derfor er der solid vægt bag ordene, når Eurelectric siger, at branchen i god tid inden 2050 vil være CO2-neutral og levere langt mere grøn og bæredygtig el-energi.

”Vi flytter målstolperne hurtigt,” siger danskeren Kristian Ruby, som er generalsekretær i Eurelectric. Han kalder selv den nye vision for ”meget ambitiøs”.

”Jeg tror, at der er typer af brændsler og industrisektorer, som vi slet ikke vil se fremadrettet, eller som reduceres meget markant. Kul er eksempelvis en afviklingsforretning, så der er industrier, der har fået sat sidste salgsdato på,” siger han.

Lars Chr. Lilleholt og regeringen har sat som milepæl at sende kullene på pension i elforsyningen senest i 2030. Derfor ser ministeren også positivt på, at virksomhederne i den europæiske elsektor har en klar vision om at omstille elproduktion, så den er CO2-neutral.

”Det viser i mine øjne, at den private sektor ser den grønne omstilling som en mulighed for udvikling og vækst. Vi er i Danmark godt på vej med mere end 50 pct. vedvarende energi i elsektoren,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Nordsøen er kæmpe ressource

Mens kul får det svært, ser det til gengæld anderledes godt ud for bæredygtig el, som, ifølge Kristian Ruby, allerede har haft ’et gigantisk eventyr’ i løbet af de sidste 10 år. I hans optik har vi i Danmark en kæmpe ressource, som mange andre europæiske lande ikke har.

”Vi har vind. Og vi har meget af det. Nordsøen er en helt unik ressource, som vi må og skal udnytte. Vi skal have flere store vindmøller og kabler ind til land. Den strøm, de laver, vil også blive brugt i det kontinentale Europa fremover, så hvorfor ikke trække kablerne længere og høste mere. Når vi forestiller os den nye CO2-neutrale virkelighed før 2050, så får vi brug for store mængder vedvarende energi. Hurtigt,” siger han.

Lars Chr. Lilleholt er enig og mener, at der skal udvikles et indre marked for havvind i Nordsøen. Derfor er Danmark også en del af Nordsøsamarbejdet, hvor en række lande omkring Nordsøen i fællesskab skal gennemføre tiltag, som har til formål at få omkostningerne for havvind ned og muliggøre, at Nordsøen bliver et kraftværk for hele Europa.

”Regeringens ambition er, at havvind skal blive fuldt konkurrencedygtigt, og det er min overbevisning, at Nordsøen vil være det første sted i verden, hvor havvind kan sættes op uden støtte,” siger han.

Lars Chr. Lilleholt mener imidlertid ikke, at etableringen af vindproduktion kan stå alene, så der skal også investeres i projekter, der gør os i stand til at købe og sælge strøm hen over grænserne.

”Særligt fremover, hvor andelen af vedvarende energi stiger yderligere, er der større værdi i at kunne transportere meget mere el for at udnytte ressourcerne optimalt. Stærke udlandsforbindelser, som f.eks. Viking Link, er derfor afgørende for en konkurrencedygtig, sikker og grøn omstilling af Europas energiforsyning,” siger han.

Vikinglinkmarine cable

Viking Link kommer til at bestå af ca. 630 km undersøiske højspændingskabler, som fører gennem Danmark, Holland, Tyskland og Storbritannien i Nordsøen. Omkring 210 km af dette undersøiske kabel kommer til at være i dansk farvand.

Esbjerg får en central rolle

Både Kristian Ruby og Lars Chr. Lilleholt er enige om, at Esbjerg Havn kommer til at spille en central rolle i den omstilling, der kommer til at ske i de kommende år.

”Hvis jeg boede i Esbjerg, ville jeg tænke, at der er job til mig i mange år frem,” siger Kristian Ruby. Og det syn på havnen er Lars Chr. Lilleholt enig i. Han ser allerede Esbjerg Havn som en helt central hub for energiproduktion i Nordsøen:

”Kombinationen af havnens styrkeposition og den rivende udvikling, vi i dag ser i Nordsøen, gør, at jeg er meget optimistisk i forhold til havnens fremtid. For mig er det et strålende eksempel på, hvordan den grønne omstilling kan skabe vækst og nye arbejdspladser til Danmark,” siger han.

Nye brancher kan elektrificeres

Ifølge Kristian Ruby åbner den grønne omstilling for en lang række forretningsmuligheder for Danmark. Det vil bare kræve, at en række nye brancher omstiller til elektrisk drift. Der er for eksempel muligheder i transportsektoren, mener han.

Men omstilling af transportsektoren er dyr at støtte fra statens side, fordi den er så afgiftsbelagt i dag.

”Samtidig er det ikke her, de store gevinster for dansk eksport og danske arbejdspladser ligger, som det er i tilfældet med vindmøller,” siger Lars Chr. Lilleholt, der derfor ikke umiddelbart har håndfaste planer i den retning.

Den holdning ærgrer Kristian Ruby. Han mener, at Danmark sover i timen.

”Det ene store firma efter det andet investerer milliarder af kroner, vi har dieselkrise og så videre. Der skal tænkes synergi mellem transport og elsektor og lagring af energi. Vi er ikke opmærksomme nok på, at her er et enormt felt, som skal udnyttes. Hele verden lytter til Danmark nu, fordi vi er i front. Men vi skal stadig udvikle os. Vi er ved at misse bussen, så vi skal have flere brancher om bord,” siger Kristian Ruby.

Christian ruby ei9b0348 eurelectric

Kristian Ruby mener, at den grønne omstilling rummer en række muligheder for Danmark - hvis ikke vi sover i timen.

Allerede ambitiøse mål

Lars Chr. Lilleholt mener, at regeringen allerede er ambitiøse med målet om, at 50 procent af Danmarks energiforbrug skal være dækket af vedvarende energi i 2030.

”Derudover har vi et langsigtet mål om, at Danmark skal være et lavemissionssamfund uafhængigt at fossile brændstoffer i 2050. Det er pejlemærker, der viser, at Danmark fortsat vil være et foregangsland,” siger Lars Chr. Lilleholt.
Han understreger, at regeringen i det kommende energiudspil vil fremlægge en række initiativer, der skal understøtte den grønne udvikling og sikre, at Danmark opnår målsætningerne. Målsætninger som Viking Link skal være med til at opnå.

”Stærke el-forbindelser til udlandet er afgørende for en lille nation som Danmark. Vi får mulighed for at sælge vores strøm på et større marked, når vi har overskud af vedvarende energi. Samtidig får vi et større udbud af strøm til Danmark, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner,” siger han.

Gå til oversigten