januar 31, 2023

Esbjerg Havn er begyndt samarbejdet med konkurrenter for at kunne nå i mål med de ambitiøse EU-mål for havvind

Wind port declaration 1 port esbjerg

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Europæiske beslutninger stiller krav om et kraftigt forøget tempo i opsætningen af havvind. Det lægger et stor pres på havnene. Derfor har Esbjerg Havn taget initiativ til et samarbejde mellem de seks førende vindinstallationshavne i Nordeuropa, der normalt er konkurrenter, men allerede er begyndt et tæt samarbejde for at optimere kapaciteten. Og Esbjerg Havn opfordrer andre på det maritime område til at gøre det samme for at indfri de høje vind-ambitioner.

Der var smil, thumbs up og højt humør, da en tur rundt på Esbjerg Havn blev afsluttet med en fotosession. Datoen var 18. januar, og deltagerne var de seks havne, der er med i et epokegørende og nyt samarbejde mellem Europas største vindinstallationshavne.

Der blev sat signaturer på aftalen på dagen, og de første drøftelser om samarbejdet blev taget. På programmet var blandt andet de første drøftelser om samarbejdet og Harvard-professor Willy Shih, der fortalte tilhørerne om logistikudfordringer.

Femdobling af havvind på otte år

I dag er de europæiske havvindstrategimål at etablere mindst 65 GW havvind inden 2030. Et højt tal. Især taget i betragtning af, at der i dag står godt 13 GW. Europa sigter med andre ord mod at etablere godt fem gange så meget havvind de næste 8 år, som er blevet bygget de foregående 20 år.

I 2050 er det planen, at der skal være skabt 340 GW.

'Fit for 55' er EU’s europæiske klimalov, der gør det til en forpligtelse at nå klimamålet om at reducere EU’s emissioner med mindst 55 procent i 2030. For at nå det mål, er havvind helt afgørende.

Med Esbjerg-erklæringen fra maj 2022 blev målsætningen for havvind i Europa forøget voldsomt. Siden er ambitionen blevet hævet yderligere. Det svarer til, at der skal stå 24.000 af nutidens største møller.

”Det er naturligvis ambitioner, som vi på Esbjerg Havn værdsætter og støtter,” siger havnedirektør på Esbjerg Havn, Dennis Jul Pedersen.

Men det lægger et kæmpe pres på de europæiske installationshavne. For uden installationshavne, ingen havvind.

Den aktuelle geopolitiske situation i Europa med krig i Ukraine har yderligere lagt et pres.

Samarbejde skal lette pres på havnene

Lige nu mangler der havnekapacitet til installation af omkring 30 ud af de 65 GW. Ifølge Vestas vil der ud af tusindvis af eksisterende europæiske havneterminaler i 2025 kun være 14 kajområder fordelt på 12 installationshavne, der har plads nok til at kunne opbevare de stadigt større vindmøller, som efter planen skal bygges på havet.

Alt dette har været medvirkende til, at Esbjerg Havn tog initiativ til et samarbejde med fem af havnens normale konkurrenter, der er fem af de mest vigtige installationshavne for havvind i Nordeuropa.

Og derfor mødtes de på havnen 18. januar for at sætte underskrifter på en erklæring om samarbejdet og samtidig igangsætte arbejdet med det samme.

”Vi har gjort det for hurtigst muligt at forsøge at understøtte de europæiske vindambitioner. Det er nødvendigt, at vi som Europas førende offshore-havne etablerer partnerskaber, der bidrager til videndeling og best practice: Selvfølgelig i fuld respekt for konkurrencelovgivningen,” siger Dennis Jul Pedersen.

Havnene er Esbjerg Havn i Danmark, Port Oostende i Belgien, Groningen Seaports/Eemshaven i Holland, Niedersachsen Port/Cuxhaven i Tyskland, Nantes-Saint Nazaire Port i Frankrig og Humber i England.

Wind port declaration 1 port esbjerg

Repræsentanter fra de seks installationshavne for havvind mødtes på Esbjerg Havn d. 18. januar, hvor de underskrev en erklæring og satte samarbejdet i gang med det samme.

Hvorfor samarbejde?

Samarbejdet kommer til at sprede sig over en række områder.

Har en havn kun plads til et halvt installationsprojekt, har en anden havn måske plads til den anden halvdel. Havnene vil dele viden og planlægning og øge gennemsigtigheden af ​​deres arbejde på alle mulige måder. De vil sikre optimale processer og dele digitale erfaringer. Esbjerg Havn har netop fået udviklet et digitalt værktøj – en såkaldt digital tvilling – der betyder, at havnen kan tredoble kapaciteten af havvind fremover uden arealudvidelse. Den slags erfaringer skal deles, så havnene kan udnytte kapacitet og kompetencer.

Samarbejdet mellem installationshavnene skal også understøtte arbejdet det politiske arbejde i på EU-niveau, så havnene får de bedst mulige rammer for at nå havvindambitionerne.

”Selvom vi som havne også er i konkurrence med hinanden, står vi stadig over for de samme udfordringer og har et fælles ansvar for at forme fremtiden,” siger Dennis Jul Pedersen.

Se mere om det nye samarbejde mellem de seks installationshavne for havvind her.

Samarbejdet bliver taget godt imod.

“Europæiske havnes vigtighed bør ikke udelukkende opgøres i ton, men bør også vurderes på deres bidrag til udbredelsen og levering af energi, især vedvarende energi. Jeg er meget begejstret for, at disse seks vigtige vindenergihavne forener deres bestræbelser og går forrest i ambitionen om at indfri EU’s offshore-målsætninger. Vi kan nemmere håndtere udfordringerne gennem samarbejde,” siger Isabelle Ryckbost, generalsekretær for European Sea Ports Organization (ESPO).

WindEurope anslår, at uden yderligere investeringer i installationshavnene på 6,5 milliarder euro i offshore vindsektoren, vil vi ikke være i stand til at opfylde nationale og internationale mål.

”Der er brug for forstærkning af tungt læssede kajkanter, uddybning af navigationskanaler og andre anlægsarbejder. Ved at styrke samarbejdet mellem havnene kan vi lave det grundarbejde, der vil føre til fremtidige udvidelser og tilstrækkelig kapacitet,” siger Dennis Jul Pedersen.

Fra samarbejdspartnerne lyder der også positive toner.

”Vi går nu sammen om at finde de bedste løsninger til optimering af havnene i offshore-industrien. Sammen kan vi blive betragtet som seriøse partnere i at nå de europæiske mål,” siger Erik Bartholet, Business manager logistics and offshore wind, Groningen Seaport/Eemshaven.

Tyskland har fastsat en målsætning om 30 GW havvindkapacitet i 2030, 40 GW i 2035 og 70 GW i 2050. Kombineret med de europæiske fællesmål, er det tydeligt, at indsatsen kræver en fælles og koordineret tilgang, mener Holger Banik, Managing Director hos Niedersachsen Ports GmbH & Co:

”Den grønne omstilling er en enorm udfordring for alle europæiske aktører i offshore-industrien, så en stabil alliance er nøglen til succes. Selvom vi er konkurrenter, så står vi stadig over for de samme udfordringer og har et fælles ansvar,” siger Holger Banik.

Green Port Hull leverer på den britiske regerings 50GW offshore vindmål, og Siemens Gamesa fortsætter med at drive væksten ved at fordoble størrelsen af sin offshore vingeproduktionsfacilitet i Hull, efterhånden som verdens største havvindmøllepark, Hornsea Two, kommer online ud for Englands østkyst.

”Fra i dag arbejder vi sammen med konkurrerende havne. Det er ikke noget, havnebranchen typisk gør. Så nu kan vi begynde at kortlægge, hvordan vi kan sætte disse brikker af puslespillet sammen for at gøre den samlede kapacitet større. Jeg synes allerede dette partnerskab har været fantastisk og har givet en forståelse for, hvad de andre havne har af planer fremadrettet,” siger Andy Reay, Head of Offshore Wind, Director hos Renewable UK.

Wind port declaration 2 port esbjerg

En rundtur på havnen. Også Isabelle Ryckbost, generalsekretær for European Sea Ports Organization (ESPO), var med den 18. januar, da havnene cementerede samarbejdet.

Brug vores gode eksempel

De seks havne ønsker også at gå foran med et godt eksempel. For skal havnene lykkes med de ambitiøse havvindmål, er samarbejdet mellem seks installationshavne ikke nok. Andre aktører i den maritime sektor skal skabe lignende fora, hvor koordinering på tværs af både industri og geografi kan være med til at rykke grænserne for, hvad der er muligt.

”Den maritime sektor bør være mere gennemsigtig, styrke dialogen og koordinere bedre og dermed give havne, skibe og producenter mulighed for at optimere processer for at fremskynde den grønne omstilling. Kun på den måde bliver det muligt at opfylde målene i den nye europæiske havvindstrategi. Vi håber derfor, at dette bliver startskuddet til mere af samme slags,” siger Dennis Jul Pedersen.

Planen er, at installationshavnene skal mødes to gange årligt, men derimellem have planlægningsmøder.

Gå til oversigten