marts 12, 2018

Esbjerg Havn fejrer 150 års jubilæum i god form

Vdcvxcvxcv

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Et generelt højt aktivitetsniveau og stor fremgang på vindområdet gjorde 2017 til et nyt rekordår på Esbjerg Havn, som i løbet af året investerede 239 mio.kr. i at færdiggøre 250.000 m² arealer og en ny RoRo-terminal på Østhavnen. Esbjerg Havn forventer, at der også fremover vil være behov for betydelige investeringer for at imødekomme kundernes behov. Derfor fastholder havnen sin fokus på at sikre den fornødne finansielle styrke gennem afkast fra den investerede kapital og lave omkostninger.

Esbjerg Havn har offentliggjort sit regnskab for 2017. Omsætningen voksede med 2,2 pct. i forhold til 2016 og nåede 235,5 mio.kr. – en ny rekord. Resultatet blev 80,7 mio. kr.

Høj aktivitet i jubilæumsåret

En stabil godsomsætning, et generelt højt aktivitetsniveau og en stor fremgang i udskibningen af vindmøllekomponenter er blandt de faktorer, som har været afgørende for årets resultat. Havvind rundede en udskibet kapacitet på 1.300 MW, hvilket er 200 MW mere end i 2016.

Bestyrelsesformand Flemming N. Enevoldsen er tilfreds med resultatet:

”Det glæder mig, at vi et i jubilæumsår kan præsentere et så solidt regnskab. For det bekræfter, at både byen og havnen er i rigtig god form. Og jeg ser et meget stærkt afsæt for, at vi sammen kan udvikle os endnu mere over de næste mange år.”

Styrke til at investere er afgørende for fremtidig vækst

I 2017 investerede Esbjerg Havn 239 mio. kr. i færdiggørelse af Østhavnen. I alt har Esbjerg Havn investeret 1,7 mia. kr. i nye løsninger og infrastruktur siden 2004, og i 2017 var afkastet på den investerede kapital (ROAIC) 8,4%.

Flemming N. Enevoldsen vurderer, at investeringsparathed også fremover vil være helt afgørende for Esbjerg Havn, og det kræver finansiel styrke:

”Vores finansielle muskler skal være store nok til, at vi løbende kan foretage de investeringer, der kræves for at imødekomme vores kunders behov og udvikle Esbjerg Havn. Derfor skal vi også fremover holde omkostningerne nede og sikre et fornuftigt afkast af vores investeringer. Og investeringsbehovet bliver ikke mindre i fremtiden set i lyset af udsigterne i markedet og den historisk høje hastighed, som vores omgivelser forandrer sig med.”

Esbjerg Havn har netop igangsat en VVM-undersøgelse af en fremtidig havneudvidelse på op til 1,0 mio. m², så havnen er klar til at udvide i takt med, at behovet for nye arealer opstår. VVM-processen er efter planen afsluttet ved udgangen af 2019, hvorefter en eventuel udvidelse kan planlægges og igangsættes.

Positive udsigter for havnens tre hovedforretningsområder

Vindmølleindustrien kan kigge ind i en stor pipeline frem mod 2020, og i 2018 vil det i høj grad være Horns Rev 3, som præger billedet i Esbjerg. RoRo-trafikken har været stabil i 2017, og alt tyder på en positiv udvikling for 2018. Dog er det fortsat usikkert, om og i givet fald hvordan Brexit vil påvirke trafikken. Endelig ser de positive takter i den internationale olie- og gasindustri i 2017 ud til at fortsætte og for alvor nå til Esbjerg i 2018.

”Med forbehold for den usikkerhed, som er et grundvilkår for olie-og gasindustrien, kan vi registrere klare tegn på, at tingene går i den rigtige retning. Og INEOS og TOTALs opkøb i Danmark bekræfter, at der er tillid til mulighederne i den danske olie-og gasindustri. Det samme gælder beslutningen om at investere 21 mia. kr. i genopretningen af Tyra-feltet. Det historisk store infrastrukturprojekt får enorm betydning for Esbjerg fra slutningen af 2018 og frem,” siger Ole Ingrisch, direktør for Esbjerg Havn.

For mere information:

Ole Ingrisch, havnedirektør, +45 4057 4300.

Flemming N. Enevoldsen, bestyrelsesformand, +45 4043 1303.

FAKTA: Esbjerg Havns årsregnskab 2017

2017 2016
Omsætning 235,5 mio. kr. 230,5 mio. kr.
Årets resultat 80,7 mio. kr. 79,6 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 98 mio. kr. 96,5 mio. kr.
Afkast af investeret kapital (ROAIC) 8,4% 8,9%
Godsomsætning 4,5 mio. tons 4,5 mio. tons

Gå til oversigten