marts 15, 2016

Esbjerg Havn holdt en stabil kurs i 2015

24

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Esbjerg Havn fortsatte med at levere solide, økonomiske resultater i et år præget af stor usikkerhed i verdensøkonomien og vidt forskellige markedsvilkår for virksomhederne på havnen. Et fortsat højt aktivitetsniveau afspejles i et tilfredsstillende resultat for 2015.

Resultatet for 2015 blev på 76,9 mio. kr., hvilket ligger en smule under de seneste års høje resultater. Omsætningen lå i 2015 på 224 mio. kr. mod 225 mio. kr. i 2014.

Havnens strategi virker

Flemming N. Enevoldsen, formand for Esbjerg Havns bestyrelse, udtrykker tilfredshed med resultatet og ser det som et tegn på, at havnens strategi virker, selv om markedsvilkårene har ændret sig.

”Resultatet for 2015 matcher vores forventninger. Det bekræfter, at Esbjerg Havn er en robust virksomhed, og at havnens fokus på tre forretningsområder - vind, olie/gas og RoRo - er helt rigtig. Samtidig har vi det kapitalberedskab, der skal til for at drive en virksomhed som Esbjerg Havn, hvor der løbende skal investeres for at matche kundernes krav. Krav, som afspejler en stærk, international konkurrence,” siger Flemming N. Enevoldsen.

Højt aktivitetsniveau og to rekorder

Inden for RoRo-transport var aktivitetsniveauet på Esbjerg Havn stabilt med en samlet godsmængde på 1,6 mio. tons i 2015. Der er tale om en lille stigning i forhold til 2014, som bl.a. skyldes, at der blev importeret knapt 60.000 nye biler via Esbjerg Havn i 2015, hvilket er 50 procent flere end i 2014 og dermed en ny rekord for havnen.

2015 bød også på en anden rekord, da antallet af skibsanløb nåede op over 6.400. Det var en stigning på godt 10 procent i forhold til 2014, og det vidner om, at havnen er en af Danmarks travleste havne.

Den samlede godsmængde lå i 2015 på 4,2 mio. tons mod 4,5 mio. tons i 2014. Den lavere godsomsætning skyldes hovedsaligt et fald i importen af kul. Omsætning af gods med høj værdi, som for eksempel vindmøllekomponenter og nye biler, bidrager med omsætning og arbejdspladser til havnens virksomheder. Derfor er fokus ikke kun rettet mod den samlede godsomsætning, men også rettet mod gods, som bidrager med værdi og arbejdspladser.

Ole Ingrisch, direktør for Esbjerg Havn, glæder sig over efterspørgslen og aktivitetsniveauet på Esbjerg Havn. Situationen understreger ifølge direktøren, at havnen har prioriteret rigtigt i bestræbelserne på at skabe de bedste rammer for virksomhederne på havnen:

”Vi skal fortsætte med at udvikle havnens infrastruktur og levere fleksible, velfungerende og omkostningseffektive løsninger, der bidrager til at styrke vores kunders konkurrencekraft – i gode såvel som mindre gode tider. Og vi skal turde prioritere vores investeringer og vores serviceydelser i tæt dialog med kunderne.”

Forventer ikke de store udsving i 2016

Esbjerg Havn forventer, at resultatet for 2016 vil ligge på samme niveau som i 2015, selv om den lave oliepris vil gøre det vanskeligt for både Esbjerg Havn og virksomhederne på havnen.

"Vi er naturligvis meget opmærksomme på det vanskelige marked, som virksomhederne i olie- og gasindustrien opererer i for nærværende. Det giver en øget usikkerhed for mange af vores kunder, og det mærker vi også på Esbjerg Havn,” siger havnedirektør Ole Ingrisch.

For mere information:

Ole Ingrisch, havnedirektør, oi@portesbjerg.dk / +45 4057 4300.

Flemming N. Enevoldsen, bestyrelsesformand, fne@danishcrown.dk / +45 4043 1303.

FAKTA: Esbjerg Havns årsregnskab 2015

2015 2014
Omsætning 224 mio. kr. 225 mio. kr.
Resultat 76,9 mio. kr. 77,8 mio. kr.
Driftsresultat 100 mio. kr. 101 mio. kr.
Afkast af investeret kapital (ROAIC) 9,2% 9,3%
Godsomsætning 4,2 mio. tons 4,5 mio. tons

Gå til oversigten