april 10, 2024

Esbjerg Havn investerer yderligere i det europæiske samarbejde

Dennis Kommentar

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Potentialet i den europæiske vindindustri kan bedst indfris, hvis vi samarbejder på tværs af lande og på tværs af hele sektoren. Det vil Esbjerg Havn gerne understøtte yderligere og derfor har vi stillet vores kandidatur til rådighed for bestyrelsen i WindEurope.

AF DENNIS JUL PEDERSEN, DIREKTØR PÅ ESBJERG HAVN


På opfordring fra havnegruppen under WindEurope, har Esbjerg Havn stillet mit kandidatur til rådighed for bestyrelsen i WindEurope ved valget i juni måned. En indstilling, som jeg ser som en stor anerkendelse fra havnens samarbejdspartnere og som jeg vil gøre mit ypperste for at leve op til.

Vi er godt på vej med den grønne omstilling i Europa. Men hvis de ambitiøse målsætninger for den europæiske vindindustri skal blive til virkelighed, må ambitioner ikke blive en hvilepude for manglende handling. Det kan du læse mere om i nyhedsbrevet, hvor EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen og tidl. minister og kandidat Ulla Tørnæs fortæller om, hvordan havvind er blevet et centralt omdrejningspunkt i EU’s grønne omstilling.

Vi skal gøre mere for at sikre stabilitet og forudsigelighed gennem hele forsyningskæden, så projekter realiseres i langt højere grad end i dag. Samtidigt skal de europæiske havne have bedre forudsætninger for udvidelse af kapacitet og investeringer i infrastruktur og mennesker. Endeligt skal vi kigge på de lovgivningsmæssige rammer og vurdere, hvilke der spænder ben for samarbejde på tværs af landegrænser og hvordan vi kan tilskynde til at udvikle hele branchen.

Vi gør mange ting rigtigt i forvejen. Vi udveksler viden, erfaringer og bliver klogere på de udfordringer, som påvirker hele værdikæden – både for onshore og offshore vind. Det skal vi blive ved med. For en stærk europæisk vindindustri er betinget af, at vi samarbejder og taler højt om de benspænd, som udfordrer branchen samtidigt med, at vi deler de praksisser, der virker på tværs af havnene.

Det er med de ambitioner, at Esbjerg Havn stiller sig til rådighed for bestyrelsen i WindEurope, så vi i fællesskab kan forløse potentialer for vindenergi i hele Europa.

Den årlige WindEurope konference løb af stablen i Bilbao d. 20.-22. marts og samlede mere end 15.000 mennesker. Det er tydeligt tegn på, at branchen er i rivende udvikling og interessen er mindst lige så stor. Vi var med og har nogle klare take aways, som du kan læse om her.

Her i nyhedsbrevet kan du også læse om Harvard Business School, der igen har været på besøg på Esbjerg Havn for at vise studerende grøn omstilling i praksis. Vi har talt med EU-parlamentariker Morten Helveg og kandidaten Ulla Tørnæs, der fortæller om, hvordan der bliver set anderledes på havnene i EU. Dette og mere i denne udgave af Esbjerg Havns nyhedsbrev.

Gå til oversigten