januar 05, 2018

Flere pensions-milliarder kan være på vej til havvind

Walney from air 4 0

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

PFA og PKA har netop investeret 17 mia. kr. i Walney Extension og ejer nu til sammen halvdelen af vindmølleparken. En nøje planlagt og strategisk satsning, forklarer Henrik Nøhr Poulsen, direktør for Equities & Alternatives hos PFA, om pensionsselskabets første havvind-investering nogensinde. Han melder også, at PFA er klar til flere investeringer på havet, hvis balancen mellem afkast og risiko er rigtig. For at få det regnestykke til at gå op – også i fremtiden – er bedre batteriteknologi helt afgørende.

Mens 2017 startede med historien om, at lave afkast skræmmer pensionsselskaberne væk fra at investere i havvind, syntes perspektiverne anderledes positive mod årets udgang.

At pensionsselskaberne ikke kigger mod havvind blev i hvert fald godt og grundigt dementeret, da PFA og PKA i starten af november meldte ud, at de har investeret 17 mia. kr. i havvindmølleparken Walney Extension, som Ørsted netop nu er ved at opføre ud for kysten mellem England og Irland. Når parken står færdig i 2018, er den verdens største med en samlet elproduktion på hvad der svarer til forbruget i 500.000 husstande.

For PFA har investeringen været længe undervejs og er del af en større strategisk omlægning hos pensionsselskabet, forklarer Henrik Nøhr Poulsen, som er direktør for pensionsselskabets alternative investeringer.

”Vi mener ikke længere, at børsnoterede markeder alene giver det afkast, vi vil have. Derfor er vi optagede af at sprede vores investeringer i nye kilder til afkast,” siger han og uddyber:

”Grundlæggende handler det om at sikre investeringer med langsigtet og stabilt afkast, og her er det vores vurdering, at den risiko, vi løber i forbindelse med Walney Extension, står på mål med det afkast, vi kan forvente.”

Danske møller giver tryghed langt fra land

Walney Extension kommer til at bestå af 40 møller fra MHI Vestas og 47 fra Siemens Gamesa med en kapacitet på henholdsvis 8 MW og 7 MW. At det er to af de tunge drenge i klassen, som leverer møllerne til Walney Extension har, ifølge Henrik Nøhr Poulsen, været vigtigt for beslutningen om at investere.

”Som leverandører er de garant for det høje kvalitetsniveau, som er helt afgørende for, at vi som investorer er komfortable ved at investere, ” forklarer han.

Dele af møllerne er udskibet fra Esbjerg, hvorfra både MHI Vestas og Siemens Gamesa siden 2001 har udskibet møller til en række forskellige parker i Nordeuropa. Og selvom mølletypen i Walney-parken faktisk er ny, så er den udviklet på ryggen af mange års erfaring i de to virksomheder. For Henrik Nøhr Poulsen og hans folk giver det tryghed, fortæller han.

Derfor mener han også, at selvom flere aktører i disse år melder sig på markedet for vind, så har den danske industri et stærkt udgangspunkt for at beholde sin førerposition.

”Med parker som ligger længere og længere fra kysten, så bliver solide, driftssikre løsninger, som er pålidelige i mange år, helt afgørende, fordi det mindsker den risiko, vi som investorer løber,” forklarer han og uddyber:

”Når vi taler specifikt om havvind, så har den danske industri en klar fordel i kraft af den ekspertise, vi har opbygget på området. Kravene til holdbarhed og driftssikkerhed er meget højere på vand end på land, og her er vi virkelig gearet til at producere de møller, som garanterer driften mange år frem.”

Walney from air 4 0

Walney Extension kommer til at bestå at 40 møller fra MHI VEstas og 47 møller fra Siemens Gamesa, når parken står færdig i 2018. Ifølge Henrik Nøhr Poulsen er de danskproducerede møller med til at give tryghed, fordi kvaliteten er i top.

Ny strategi og nye hoveder baner vejen

Da vi fanger Henrik Nøhr Poulsen på telefonen, er han lige landet i Danmark efter et besøg på Harvard Business School. Her var han inviteret til at fortælle om PFA’s tilgang til alternative investeringer - en satsning som han har stået i spidsen for siden 2015, hvor bestyrelsen godkendte en ny strategiplan med fokus på at fremme såkaldte ikke-børsnoterede investeringer frem mod 2020.

To år senere, 1. november 2017, kunne Henrik Nøhr Poulsen annoncere PFA’s første investering i havvind nogensinde. I mellemtiden havde han fokuseret benhårdt på at sætte det rigtige hold til opgaven. Investeringer i infrastruktur såsom havvind er nemlig noget andet end de klassiske børsnoterede investeringer, og det kræver andre typer kompetencer.

”Vi var fra start klar over, at for at lykkes med vores satsning, så havde vi brug for en ny afdeling med mennesker, som er specialiserede i den her type investeringer. Derfor er vi gået målrettet efter at bygge kompetencerne op in-house,” siger Henrik Nøhr Poulsen.

Den nye afdeling tæller i dag 13 personer, hvor 8 foretager investeringer og 5 supporterer, fx i forbindelse med risikovurderinger og -styring.

”Målet har været at gøre os i stand til at foretage ikke børs-noterede investeringer af større skala i fx infrastruktur og energi. Det er det arbejde, som bærer frugt med investeringen i Walney Extension,” siger Henrik Nøhr Poulsen.

Henrik noehr poulsen 21

Henrik Nøhr Poulsen har stået i spidsen for PFA's alternative investeringer siden 2015.

Nye vinde på markedet

Det har taget over et år at få investeringen i Walney Extension til at falde på plads. Og Henrik Nøhr Poulsen vil ikke afvise, at PFA kommer til at tilføje en eller to yderligere investeringer i havvind til deres investeringsmiks i de kommende år. Det er imidlertid altid afvejningen af afkast overfor risici, som optager ham og hans hold.

”Der kommer en del engelske og tyske havvindprojekter i de kommende år, men risikoen bliver stadig større, ligesom konkurrencen er hårdere. Det særlige ved Walney Extension er, at det er et de sidste projekter, som er forhandlet med en type subsidie, som giver os sikkerhed i forhold til afkastet,” forklarer han.

For Walney Extension lyder fastprisaftalen på £150/MWh i 15 år. I dag er den type aftaler i stigende grad særsyn.

Senest slog Kriegers Flak rekord i forhold til elpris, da Vattenfall vandt udbuddet med 37,2 øre/kWh. Og i Tyskland vandt Ørsted i april opførelsen af tre nye parker i den tyske del af Nordsøen, hvoraf to skal opføres helt uden en fastprisaftale med den tyske stat. Hertil kommer, ifølge Henrik Nøhr Poulsen, at projekterne ligger længere og længere fra land. Det gør installation og opførsel mere kompleks og den risiko, som investorerne løber, højere.

”Der vil bestemt komme flere muligheder for os fremover, men vi er også opmærksomme på, at der lige nu er en udvikling i gang, som alt andet lige bliver nødt til at have indflydelse på vores risikovurdering.”

Bedre batteriteknologi er afgørende for fremtiden

På sigt er subsidiefri havvindmølleparker ikke noget, som skræmmer PFA væk. I Henrik Nøhr Poulsens optik er udviklingen et udtryk for, at havvind bliver mere og mere konkurrencedygtigt i forhold til konventionelt produceret el. Og det er positivt.

”Når Ørsted byder ind på projekter helt uden subsidier, så er det et udtryk for, at de tror på yderligere effektivisering i forhold til møllerne. De får bedre ydeevne samtidig med at omkostningerne til produktion falder,” siger Henrik Nøhr Poulsen og forudser, at udviklingen også vil betyde større politisk medvind til flere havvindmølleprojekter.

På spørgsmålet om, hvorvidt subsidiefri parker afskrækker pensionsselskaberne væk fra at investere, ryster Henrik Nøhr Poulsen på hovedet.

”Subsidiefri parker er fremtiden. Spørgsmålet er om det tager 4 eller 8 år, men vi skal nok komme dertil. Vi kommer ikke til at investere i en subsidiefri park næste år, men i takt med, at erfaringerne med at bygge og drive stadig større parker stiger, er det bestemt ikke usandsynligt, at vi kigger mod de subsidiefri parker i fremtiden,” forklarer han, og understreger i samme omgang det allervigtigste parameter for fremtidige investeringer, nemlig batteriteknologien:

”Udviklingen af bedre batteriteknologi er afgørende for, hvorvidt vi investerer i fremtiden. Hvis mulighederne for at lagre energien er bedre, så falder risikoen markant, og det er selvfølgelig meget, meget interessant for os.”

Walney from air 1

Bedre batteriteknologi er afgørende for fremtidens investeringer i vind, vurderer Henrik Nøhr Poulsen. Bedre batteriteknologi vil betyde, at den energi som produceres på vandet kan lagres på land. Det giver sikkerhed for investorerne.

Gå til oversigten