maj 08, 2023

Kom til temamøder på Esbjerg Havn i maj og juni

Fiskerihavn hjemmeside

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Esbjerg Havn inviterer til fem temamøder i løbet af maj og juni, hvor en række oplægsholdere vil sætte fokus på Esbjerg Havns tid som selvstyrehavn.

Esbjerg Havn befinder sig i en rivende udvikling. Både når det gælder de fysiske forandringer, men også når det gælder den måde, virksomhederne arbejder på.

Og forandringer er godt. Men det er også sundt at kigge tilbage på, hvor man kommer fra.

”I Havneadministrationen har vi normalt snuden rettet mod det, der ligger forude, men af og til tager vi os heldigvis også tid til at kigge tilbage og lige huske på, hvor vi kom fra. Og det er noget, som vi faktisk gerne vil sætte fokus på,” siger Jesper Bank, salgsdirektør på Esbjerg Havn.

Derfor inviterer Esbjerg Havn i samarbejde med Seaman Center/Sømandshjemmet til fem temamøder over de næste måneder. På møderne vil forskellige oplægsholdere sætte fokus på Esbjerg Havns tid som selvstyrehavn, som startede i 2000, hvor havnen overgik fra statshavn til selvstyrehavn under Esbjerg Kommune.

Onsdag d. 10. maj 16.00-17.30
Det historiske perspektiv v/Jørgen Dieckmann, direktør i Byhistorisk Arkiv

Onsdag d. 17. maj 16.00-17.30
Havnen som arbejdsplads v/Henning Hyllested, tidl. havnearbejder og MF

Tirsdag d. 23. maj 16.00-17.30
Havnens udvikling fra fiskeri til energi v/Ole Ingrisch, tidl. havnedirektør

Torsdag d. 15. juni 16.00-17.30
Virksomhederne på havnen v/Kurt Skov, grundlægger Blue Water

Torsdag d. 22. juni 16.00-17.30
Olien, gassen og byens udvikling v/Morten Hahn-Pedersen, tidl. direktør FIMUS

Oplæggene varer ca. 45 minutter, og der vil efterfølgende være tid til samvær. Der serveres kaffe, chokolade og frugt. Det koster ikke noget at deltage, men der vil ved møderne være mulighed for at give en donation til sømandshjemmets virke.

Deltagerantallet er begrænset til 50 personer, og tilmelding er påkrævet til eshwell@outlook.com

*Billede udlånt af Byhistorisk Arkiv i Esbjerg. Fotograf: Knud Rasmussen*

Gå til oversigten