maj 08, 2023

Kommentar - maj 2023

Jesper Bank feb18 6 min

Har du spørgsmål?

Poe jesper bank 023 1

Jesper Bank

Salgsdirektør

Jesper Bank, CCO på Esbjerg Havn

Det sjældent kedeligt på Esbjerg Havn, men de sidste par uger har alligevel været noget særligt.

Der blev skruet yderligere op for den fælles vindenergi i Nordsøen, da statsminister Mette Frederiksen og de andre regeringsledere fra landene omkring Nordsøen mødtes den 24. april til Nordsøtopmøde II i Oostende i Belgien. Ambitionerne blev fordoblede.

Målet er nu 130 GW inden 2030, og flere lande kom med ombord. Samlet set har vi i samarbejdet nu nogle gigantiske grønne ambitioner, og det viser en meget markant dedikation fra politisk hold.

Derfor kan det virke paradoksalt, at vi det seneste år har oplevet en industri, der nærmest har stået stille. Der er ikke blevet truffet en eneste endelig investeringsbeslutning på havvind det seneste år. Det er første gang i 20 år, at det ikke er sket.

Det peger i retning af, at vi står med nogle store udfordringer, der skal løses hurtigt.

For at kunne leve op til det voldsomt forøgede tempo, skal der ske ændringer.

Topmødet i Oostende, som Esbjerg Havns direktør deltog i, var et stort skridt i den rigtige retning. Her var fokus netop at omsætte ambitioner til praksis. Det var tydeligt, at det var en topprioritet at få fjernet praktiske barrierer, som for eksempel de tunge processer omkring godkendelse af nye vindmølleparker.

Der var også lydhørhed over for behovet for investeringer i havnene. Uden havne ingen havvind, og der blev på helt konkret plan talt om at investere stort i havneudbygninger og havneinfrastruktur.

”Vi kommer hjem fra mødet med et stort mandat. Politikerne er klar over, at havnene er centrale, og de støtter op om forandringer nu og her,” siger Esbjerg Havns direktør.

Samme dag som topmødet i Oostende, mødtes vi også med fem af de andre store vindhavne i vores samarbejde Offshore Wind Port Alliance. Også i Oostende. Et samarbejde, vi på Esbjerg Havn selv har taget initiativ til, og som er sat i verden for at optimere processerne på vindhavnene. Igen var fokus på at gøre os mere effektive.

Den positive stemning fra Oostende levede også videre på Wind Europes årlige konference i København i dagene efter, hvor jeg oplevede en hidtil uset forventningsfuldhed fra deltagerne og en sitrende utålmodighed efter at komme i gang. Alle er opsatte og parate til den berømte ketchupeffekt, som jeg tror på venter lige om hjørnet.

På baggrund af de store beslutninger på topmødet og den store dedikation er jeg derfor meget fortrøstningsfuld omkring den nærmeste fremtid. Både på vegne af Esbjerg Havn og på vegne af hele vindindustrien. Jeg tror på, at havne, skibe og servicevirksomheder får bedre muligheder for at levere i den grønne omstilling fremover. Det er også nødvendigt, når ambitionerne er så høje.

Derfor har de seneste uger på havnen været helt særlige. Når tempoet i opførslen skal femdobles, kræver det opbakning fra alle niveauer. Det oplever jeg også er til stede. Så lad os komme i gang.

Gå til oversigten