maj 08, 2023

Næste æra i den grønne omstilling er på vej til Esbjerg Havn, og det er oplagt at få jernbanen med ombord

Togterminal 2 Hjemmeside

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

I Europas grønne omstilling er der behov for grønne brændstoffer og bortskaffelse af CO2. Det kræver meget logistik at transportere de nye drivmidler og her er Esbjerg Havn central. DB Cargo og Esbjerg Havn sætter nu fuldt fokus på samarbejdet, fordi mulighederne for at bruge jernbanen i den nye infrastruktur er enorme, og fordi den grønnere transport i tog vil hjælpe i den grønne omstilling.

Kan tog transportere CO2 på vej til undergrunden i Nordsøen?

Ja.

Kan tog transportere grøn ammoniak i forbindelse med gødningsindustrien og den P2X-fabrik, der er planlagt i Esbjerg?

Ja.

Kan tog transportere brint?

Ja.

I de kommende år vil behovet for grønne brændstoffer og bortskaffelse af CO2 øges markant, når Europas lande kommer længere i den grønne omstilling. Det kræver logistik at producere og distribuere de grønne brændstoffer. Og det kommer til at foregå både til søs, på vej og på skinner.

På Esbjerg Havn er der allerede projekter med brint, grøn ammoniak, e-methanol og kulstoffangst og lager i Nordsøen. Og Esbjerg arbejder hen imod at blive en såkaldt dekarboniseringsnode.

Det betyder, at havnen kan levere infrastruktur i den grønne omstilling, så fx CO2 og andre drivhusgasser fjernes fra produktionen af energi. På den måde reduceres eller fjernes kulstofaftrykket for at bekæmpe klimaændringer.

Fælles for disse projekter er, at jernbanen kan spille en rolle i transporten af brændstofferne og CO2’en til og fra havnen og videre rundt i Europa.

“The sky is the limit,” siger Thomas Vestergaard, der er Head of International Sales Danmark hos DB Cargo i Skandinavien.

Hans begejstring skyldes ikke mindst, at jernbaner overalt i Europa er så vidt forgrenede, at der kan praktisk taget kan leveres overalt i Europa. Og i den forbindelse ser han store muligheder i at udvide samarbejdet med Esbjerg Havn. Ikke mindst fordi grønne brændstoffer og grøn transport hænger sammen.

Brændstoffer

Overblik over nogle af mulighederne for grønne brændstoffer på Esbjerg Havn

Flere opgaver vil give højere frekvens

Hidtil har DB Cargo haft to ugentlige afgange til og fra Esbjerg Havn, der dermed er blevet forbundet med hele Europa via tog.

Afgangene er forbundne med to forskellige netværk. Det ene via Taulov, hvor trailere, containere og veksellad kan komme ud i hele Europa eller modsat. Dette intermodale netværk har LEO Pharma i Esbjerg benyttet til deres råvarer i tankcontainere.

Herudover er der det såkaldte enkeltvognsnetværk, hvor eksempelvis affaldsballer lastes på togwaggoner i Italien og leveres til Energnist i Esbjerg, hvor det bliver til energi. I det netværk er der også mulighed for at transportere CO2, ammoniak og lignende, som DB Cargo har meget erfaring med at transportere.

”Den slags transport er jo vores backbone i lande som Tyskland, Østrig og Schweiz. Der er et kæmpe udviklingspotentiale,” siger Thomas Vestergaard fra DB Cargo.

DB Cargo kører tog til og fra Aalborg Havn fem gange om ugen, og efter sommerferien øges den trafik til seks ugentlige afgange. Det er ønsket, at der kommer en lige så høj frekvens på tog til Esbjerg, men det kræver flere transporter. Og der ligger store muligheder i de grønne brændsler.

Det vil kræve, at der bliver bygget nogle skinner, rørledninger og tappeanlæg, hvis de store visioner skal indløses.

”Vi tror på, at vi på Esbjerg Havn har muligheder for at understøtte og udvikle mere grøn transport og dermed understøtte den nye branche indenfor grøn energi. Vi gik forrest inden for vindindustrien. I de kommende år vil der være behov for transport af grønne brændstoffer, og det er oplagt, at vi i Esbjerg også griber muligheden for at være med i det næste skridt,” siger Dennis Jul Pedersen, direktør på Esbjerg Havn.

Store perspektiver for jernbanen

Dennis Jul Pedersen ser ikke kun store perspektiver i jernbanen, når det kommer til transporten af de nye, grønne brændstoffer. Han mener generelt, at der skal mere fokus på den grønnere transport af alt det gods, der lige nu transporteres med lastbiler gennem Europa.

”Jernbane lyder tungt for nogle, men der er sket virkelig meget de seneste år,” siger han.

Ifølge ham er det intermodale togsystem forstærket de senere år, så det kan levere en mere effektiv og miljøvenlig transport af varer over lange afstande, fordi togtransport har en lavere CO2-udledning end lastbiltransport.

Ifølge Thomas Vestergaard kan der spares 80 procent CO2 ved brug af jernbane head to head med lastbil.

”Selvom du kan have 3.000 tons affaldsballer på et skib fra Italien, og vi kun kan have 60 tons i en togvogn, så er jernbanen så er CO2-udledningen per tons mindre med bane da skibet skal uden om den iberiske halvø. Generelt kan godstransport i Europa gøres grønnere og det kan gøres smartere, hvis man samtænker transportformerne og tænker mere strategisk,” siger Thomas Vestergaard.

Det intermodale togsystem i Europa er et netværk af forskellige togtyper og infrastrukturer, som er designet til at give effektiv og pålidelig transport til gods og passagerer på tværs af kontinentet. Systemet omfatter højhastighedstog, regional- og pendeltog, godstog, færger og andre transportformer, som er integreret.

Den primære form for intermodal godstransport på landjorden i Europa er containertransport via tog. Containere fyldt med gods transporteres mellem forskellige regioner og lande i Europa, og godset overføres typisk herefter til lastbiler eller skibe på den sidste strækning af rejsen til modtageren. Ofte vil det også være mere økonomisk.

”Tidligere har det også været nødvendig at bestille et helt tog for at få dine varer transporteret. Nu kan du købe enkelte vogne. Har du nogle varer i Hamborg, kan det være en god idé med jernbanen, selvom lastbil vil være de flestes automatreaktion,” siger Dennis Jul Pedersen, der bakkes op af Thomas Vestergaard.

”Der bliver kørt sukker fra Lolland til Italien på lastbil. Hvorfor ikke sætte det på et tog i Høje Taastrup og udskibe det til Italien fra Esbjerg?” spørger Thomas Vestergaard.

Togterminal 1 Hjemmeside

Ifølge Esbjerg Havn bør der komme mere fokus på den grønnere transport af alt det gods, der lige nu transporteres med lastbiler gennem Europa.

Gå til oversigten