april 10, 2024

Nu er der grønt lys til at uddybe sejlrenden

EH 2024 Sejlrande 01 1480px

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Esbjerg Havn har nu fået tilladelse til uddybning af sejlrenden, hvilket gavner både mulighederne i den grønne omstilling og for Esbjerg som NATO-havn.

Esbjerg Havn styrker dets rolle som et knudepunkt for kritisk infrastruktur og ruster sig til fremtiden.

Fremover kommer endnu større skibe - fragtskibe, RoRo-skibe, militærskibe og vindmølleskibe – til at kunne gå ind i havnen, fordi Esbjerg Havn har fået grønt lys fra Kystdirektoratet til at uddybe sejlrenden.

Uddybningen er ikke mindst nødvendig, fordi fremtidens vindmøllefartøjer bliver endnu større, ligesom militære NATO-skibe har tungt materiel og har behov for at kunne losse og laste hurtigt. Og hvis Esbjerg Havn skal kunne understøtte militær mobilitet og samtidigt være et knudepunkt for havvind, kræver det at havnen er gearet til at kunne modtage større skibe end i dag.

”Vi er glade for endelig at have fået grønt lys. Så kan vi komme i gang,” siger direktør på Esbjerg Havn, Dennis Jul Pedersen.


Et nødvendigt skridt

Skibene i den europæiske vindindustri vokser støt. Hvis havnene skal kunne tilbyde den nødvendige kapacitet og kunne huse store havvindsprojekter, kræver det at skibene får bedre forudsætninger for at kunne anløbe havnene.

Esbjerg Havn fik tilbage i 2022 bevilget 211 millioner til at uddybe sejlrenden fra 9.3 til 12.8 meter. Pengene kommer fra EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Tildelingen betød samtidigt, at Esbjerg Havn blev en del af det Trans-Europæiske-Netværk (Ten-T), som betyder at havnen i EU-sammenhæng er klassificeret som et strategisk transportpunkt:

”Det bliver en gamechanger for vores havn, og positionerer os som et kritisk knudepunkt for både militære transporter og fremtidende vindmølleskibe,” siger Dennis Jul Pedersen.

Samtidig bliver jernbanen forlænget og store arealer befæstes, så den omkringliggende infrastruktur rustes til fremtiden.

Sejlrende 1

I takt med at skibe og havvindsprojekter vokser sig større, er det nødvendigt at udvikle og udvide kapaciteten i og omkring Esbjerg Havn.

21.6 kilometer sejlrende

Det er Grådyb, der skal uddybes. En cirka 21,6 km lang sejlrende fra Nordsøen og ind til Esbjerg Havn.

Processen er blevet forsinket af miljøundersøgelser, og Esbjerg Havn har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, der har været i offentlig høring, og hvor det er belyst, hvordan projektet vil påvirke områdets natur og miljø.

For at sejlrenden kan blive dyb nok, skal der hentes op til 3.702.000 kubikmeter materiale fra havbunden.

Meget af det materiale vil blive brugt til udbygningen af havnen mod syd.

Via Nordsøaftalen fik Esbjerg Havn tildelt 90 millioner kroner af den danske stat, som skal bruges til at udvikle og udvide havnen frem mod en virkelighed med mere aktivitet fra havvind.

”Både økonomisk og miljømæssigt mener vi, at det er en fornuftig løsning,” siger Dennis Jul Pedersen.

Esbjerg Havn regner med, at arbejdet går i gang til efteråret og kan være færdigt i foråret 2025.

Gå til oversigten