januar 04, 2018

Ny multiterminal er åbnet på Østhavnen

Dfds oesthavn 003

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Blue Water Shipping har taget en spritny multiterminal på 116.000 m2 i brug på Østhavnen. En rigtig god nyhed for RoRo-trafikken på Esbjerg Havn, siger Ole Ingrisch, havnedirektør på Esbjerg Havn, som også glæder sig over, at terminalen kommer til at bruge havnens to nyanlagte RoRo-ramper.

En af de største aktører inden for godshåndtering på Esbjerg Havn, Blue Water Shipping, udvider sine faciliteter på havnen markant med den nye havneterminal, som allerede er taget i brug. Baggrunden for den nye terminal er, at 80 pct. af Blue Water Shipping’s aktiviteter i dag finder sted på Østhavnen. Derfor giver det mening at indvie en ny multiterminal netop her.

Og timingen er god. I slutningen af 2017 stod to nye RoRo-ramper nemlig færdige – også på Østhavnen. Ifølge Ole Ingrisch, havnedirektør, har bedre betingelser for RoRo-trafik været et af de helt store fokusområder i forbindelse med etableringen af Østhavnen. Derfor glæder han sig over den nye terminal:

”RoRo-trafik har altid været et af hovedforretningsområderne for Esbjerg Havn. Den nye terminal er placeret optimalt i forhold til de 2 nye RoRo-ramper, som vi har færdiggjort her i efteråret, og man vil få direkte adgang til E20 fra terminalområdet,” forklarer Ole Ingrisch, som samtidig understreger, at der er behov for den ny terminal.

Vindmølleindustrien har nemlig introduceret RoRo-skibe i deres logistikkoncept, og det lægger i stigende grad beslag på de eksisterende ramper. Samtidig oplever havnen stigende anløbsfrekvens fra flere eksisterende RoRo-kunder.

Når terminalen er helt færdigbygget i løbet af foråret kommer den til at bestå af fire fuldautomatiske gates og 1.600 m2 værksted, vaskehal og kontorer.

Godt for by og havn

I forbindelse med de nye havneområder på Østhavnen, har Esbjerg Havn arbejdet på en ny tilkørsel til havnen. Den er netop færdig via den eksisterende rundkørsel ved Gammelby Ringvej og Estrupvej.

Tilkørslen betyder, at der bliver direkte adgang fra det nye terminalområde ud til E20. Det giver gode logistiske forudsætninger for den nye terminal, idet lastbilerne kan forvente at spare både tid og brændstof, når de har mulighed for at køre direkte fra terminalen og ud på E20.

”I masterplanen for Østhavnen som blev lavet i 2004 lagde vi vægt på, at de nye havneområder skulle være fleksible og løbende kunne indrettes som fremtidige kunder måtte have behov for det. Det har vist sig, at den tilgang har været afgørende for vores muligheder for at tiltrække aktiviteter til Østhavnen,” siger Ole Ingrisch.

Den nye terminal er ikke kun godt nyt for havnen, men også for byen. Placeringen i øst betyder nemlig, at trafikken fra flere end 400 lastbiler dagligt dirigeres væk fra byen. Det er blandt andet lastbilerne fra DFDS’ Immingham-Esbjerg rute, som kan køre direkte på motorvejen, når færgerne fremover anløber terminalen i Øst.

”Det siger sig selv, at det både vil gavne trafiksikkerheden og miljøet samt mindske kødannelsen i midtbyen. Vi håber, at det kommer til at betyde noget for alle, som færdes omkring havnen, at der nu sker en aflastning af trafikbelastningen fra krydset ved Toldbodgade, på Østre Havnevej og på Estrupvej,” siger Ole Ingrisch.

DFDS bliver første kunde

Den ny terminal er taget i brug tidligere end planlagt, fordi DFDS før jul meldte ud, at de opsiger deres nuværende arealer på havnen for i stedet at gøre brug af den nye terminal for deres Immingham-Esbjerg rute. Derfor har Blue Water valgt at åbne terminalen allerede nu, så DFDS’ skibe kan anløbe terminalen.

”Det er selvfølgeligt vemodigt, når en så trofast kunde siger arealer op, men vi glæder os meget over den tid, der er gået. Det mest afgørende er sådan set, at DFDS fortsat anløber Esbjerg Havn og dermed fastholder den daglige Immingham-Esbjerg-rute. Nu bliver det bare fra en anden og bedre terminal,” siger Ole Ingrisch om DFDS’ beslutning.

Dfds oesthavn 003

DFDS gør allerede brug af den nye terminal på deres Immingham-Esbjerg rute.

Gå til oversigten