januar 05, 2018

Nye servicefaciliteter er taget i brug på havnen

Poe servicegaard 010

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

I slutningen af november 2017 indviede Esbjerg Havn en nyopført servicegård, som bliver ny base for al havnens drift og service. Også et nyt velfærdshus til havnearbejderne er taget i brug. De nye bygninger gør det muligt at understøtte opgaverne på havnen bedre og mere effektivt, forklarer Henrik Theilgaard, teknisk direktør på Esbjerg Havn.

I august 2016 godkendte Esbjerg Havns bestyrelse havnens planer om at bygge ny servicegård og velfærdshus. Siden har byggeriet været i fuld gang, og i slutningen af november blev de nye bygninger taget i brug.

Den nye servicegård er base for 25 medarbejdere, som varetager drift og vedligehold på havnen. Gården rummer foruden kontorer, kantine og omklædning også både mekanikerværksted, smede- og tømmerværksted samt garager. John Fritsen har været leder af servicegården de sidste 14 år, hvor den har ligget på H.E. Bluhmesvej. Ifølge ham er de nye faciliteter en markant forbedring:

”De nye bygninger er skræddersyet til de opgaver, vi skal løse, og det betyder, at vi kan være mere effektive. Fx har vi nu en traverskran til tunge bugseringer, bredere porte, større mekanikergrav og generelt mere plads. Det betyder, at vi kan levere bedre service til havnens kunder,” siger han.

Overfor servicegården ligger det nye velfærdshus, som bliver base for 80-120 havnearbejdere, som dagligt har deres gang på havnen. I huset er der kantine, omklædning, fitnessrum og opholdsstue.

Den nye servicegård er base for 25 medarbejdere, som varetager drift og vedligehold på havnen.

Poe servicegaard 010

Den nye servicegård er base for 25 medarbejdere, som varetager drift og vedligehold på havnen.

Poe velfaerdshus 003

Det nye velfærdshus bliver base for 80-120 havnearbejdere, som dagligt har deres gang på havnen. I huset er der kantine, omklædning, fitnessrum og opholdsstue.

Nye tider, ny servicegård

Der er sket meget på Esbjerg Havn, siden den gamle servicegård på H.E. Bluhmesvej i sin tid blev opført. Dengang var havnens vigtigste serviceopgaver knyttet til fiskerierhvervet i Nordhavnen. I dag er de største af havnens opgaver centreret om Ro/Ro, vind, olie og gas, og de fleste aktiviteter finder sted i Syd- og Østhavnen.

”Tyngden af vores aktiviteter er flyttet til den anden ende af havnen, og derfor giver det selvfølgelig mening, at vores servicegård også ligger der,” forklarer Henrik Theilgaard.

Placeringen af den ny servicegård kommer blandt andet til at minimere servicemedarbejdernes transporttid, fordi den gamle servicegård lå længere væk.

”Nu er vi tættere på de opgaver, som vi skal løse og det har betydning for effektiviteten i opgaveløsningen,” siger Henrik Theilgaard.

Poe autovaerksted 001

Autoværkstedet i det nye servicegård.

Poe snedkervaerksted 001

Snedkerværkstedet i den nye servicegård.

Poe el vaerksted 001

Elværkstedet i den nye servicegård.

Gamle bygninger får nyt liv

Selvom de nye bygninger er opført, kommer den gamle servicegård og det gamle mønstringshus ikke til at stå tomme, fortæller Henrik Theilgaard.

Servicegården på H.E. Bluhmesvej og det gamle velfærdshus er nemlig allerede blevet købt af lokale firmaer.

Gå til oversigten