juni 11, 2024

Nyt ladepunkt til ellastbiler på Esbjerg Havn skaber glæde

Header Norlys

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Som et af de første steder i Danmark, har Esbjerg nu en offentlig ladestander til tung trafik. DFDS og DSV er begejstrede for at kunne transportere mere grønt på havnen. Esbjergs borgmester, synes, det er logisk, at Esbjerg havn går forrest og havnen selv ser det som endnu et skridt i strategien om ikke kun at være leverandør af grøn energi, men også selv være en grøn havn.

”Jeg er meget glad og tilfreds!”

Sådan siger Morten Kjærgaard, vice president i DSV Road efter at Norlys midt i maj åbnede et ladepunkt for tung trafik, så fire el-lastbiler kan lade op samtidig.

Hvert af de fire ladepunkter har strøm i en mængde, der svarer til 100 stikkontakter, så batterierne bliver fyldt hurtigt. Faktisk så hurtigt, at det passer fint med de tvungne pauser, som chaufførerne har.

”På den måde, så sparer jeg faktisk tiden på tankstationen,” siger Sasa, der er DFDS-chauffør på den 12 meter lange og 44 tons tunge lastbil, der på dagen for indvielsen tog interesserede rundt på en fossilfri og nærmest støjfri rundtur på havnen. Batteripakken er 600 kw, hvilket i grove træk svarer til syv Teslaer.

Lastbilerne lader 0-100 procent på cirka to timer, og det mere realistiske scenarie: fra 30 – 90 procent på bare en time.

Kæmpe forskel

DFDS har 105 ellastbiler i flåden og 120 mere på vej. Godt nok kun 15 i Danmark i øjeblikket, men de kommer.

For DFDS er det en afgørende forskel at kunne lade lokalt.

”Vi har jo hidtil skulle køre til andre ladepunkter i andre byer for at kunne lade de trækkere, vi har brugt i Esbjerg, så det her gør en stor forskel. Kæmpe forskel,” siger Lars Jensen, Driver Master hos DFDS.

DFDS transporterer tusindvis af trailere på havnen for blandt andre kunder som Arla, som stiller krav om grøn transport. Så kunderne i næste led får også gavn af ladeinfrastrukturen.

DFDS har selv grønne ambitioner, men lige så vigtigt For DFDS betyder samarbejdet nemlig, at når virksomheden får adgang til ladeinfrastruktur og kan tilbyde lav-emissions logistikløsninger til kunder i Danmark, giver det endnu flere bæredygtige transportløsninger på tværs af logistikfirmaets europæiske netværk.

”Vores elektriske lastbiler spiller en nøglerolle i vores ambitioner om at reducere vores CO2-udledning fra vejtransport,” siger Lars Jensen.

Borgmester Jesper Frost var med til indvielsen og mener, at laderne er et eksempel på, at Esbjerg igen er gået forrest.

”Vi får den første offentlige ladestation til tung transport på Vestkysten. Det er som med hønen og ægget. Nogle skal komme først og det er ikke tilfældigt, at det er Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune igen,” sagde han.

Dermed understøttes både Esbjerg Kommunes grønne ambitioner om at være klimaneutral i 2030 og havnens grønne strategi.

”Esbjerg Havn har en ambition om ikke kun at understøtte den grønne omstilling ved at sende vindmøller på havet, men også gennem en række andre tiltag. Blandt andet ved selv at være en grøn havn. Dette er bare endnu et eksempel på den strategi,” siger Dennis Jul Pedersen, direktør på Esbjerg Havn.

Borgmester Norlys

Borgmester Jesper Frost havde svært ved at skjule sin begejstring over de grønne fremskridt, som endnu engang gøres på Esbjerg Havn.

Helt tæt på

Hos DSV, der i øjeblikket har 3 ellastbiler i Danmark og er i gang med at implementere godt 300 flere i år og næste år i hele virksomheden, er Norlys-standeren også meget populær.

Morten Kjærgaard, vice president, i DSV Road fortæller, at det længe har været en udfordring med de manglende ladepunkter. Dieselbiler kører langt på en optankning, mens elbilerne kører 225-300 kilometer.

”Det er fortsat en udfordring at opnå samme effektivitet, men vi arbejder hele tiden med det. Jo flere ladepunkter, der åbnes for den tunge trafik, jo bedre vilkår har vi som transportør og vognmand,” siger han.

Han er glad for det nye ladepunkt, fordi DSV nu kan lade helt tæt på det areal, hvor de transporterer gods fra. Samtidig kan de lade lynhurtigt.

Esbjerg Havn er med sin geografiske placering et omdrejningspunkt for kombineret transport af gods, så derfor er DSV begejstret for initiativet, som flugter med deres grønne strategi.

”Vi kæmper på alle fronter for at få mere ladestruktur sat op, fordi det giver større fleksibilitet. Vi har købt lastbilerne og venter på ladeinfrastruktur. Men med det her skridt, er jeg sikker på, at behov og udbud følges mere ad fra nu af,” siger han.

Ifølge chaufføren Sasa fra DFDS, så lader han lastbilen tre gange dagligt, hvilket passer med hans pauser. Nogle gange får den bare 10 procent, men det er nok til, at regnestykket går op sidst på dagen, forklarer han.

Og fortæller så, at der nu er kø til at komme til at køre grønt.
”Tidligere ville ingen chauffører kører ellastbilerne. Nu er der venteliste,” siger han.

Gå til oversigten