marts 20, 2018

Reportage: Årsmøde med solidt regnskab og første fejring af 150 års jubilæet

003 aarsmoede esbjerg havn cho mar18

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Stor fremgang på vind var med til at sikre rekordresultat for havnen, der på årsmødet også blev fejret af den indfødte esbjergenser Ulla Tørnæs. Ministeren for udviklingssamarbejde talte om havnens store betydning for hele Danmark og enestående evne til at forandre sig med udviklingen.

”Når man som jeg er født og opvokset i Esbjerg, føler man en kæmpe stolthed over havnens betydning. Ikke bare for hele Sydvestdanmark, men for hele Danmark”.

Sådan sagde minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) blandt andet i sin tale til Esbjerg Havns årsmøde i Esbjerg Musikhus tirsdag 20. marts, hvor årsresultatet blev fremlagt og fejringen af 150 års jubilæet blev indledt.

Dermed lagde hun sig fint i tråd med tankerne hos flere af talerne, der kom ind på havnens udvikling fra ladeplads og fiskersamfund, til godshavn og nu blandt andet hub for vindmølleindustrien. Og i jubilæumsåret også med det bedste resultat nogensinde i ryggen.

009 aarsmoede esbjerg havn cho mar18 0

Ulla Tørnæs talte på årsmødet om Esbjergs betydning for regionen og for Danmark. Her hilser hun på havnedirektør Ole Ingrisch.

Rekord i både omsætning og overskud

Mødet blev indledt af en tilfreds bestyrelsesformand Flemming N. Enevoldsen:

”Det glæder mig, at vi et i jubilæumsår kan præsentere et så solidt regnskab. For det bekræfter, at både byen og havnen er i rigtig god form. Og jeg ser et meget stærkt afsæt for, at vi sammen kan udvikle os endnu mere over de næste mange år.”

Havnedirektør Ole Ingrisch kunne fortælle, at et generelt højt aktivitetsniveau og stor fremgang på vindområdet gjorde 2017 til et godt år på Esbjerg Havn, som i løbet af året investerede 239 millioner kroner, blandt andet i nye arealer og en ny RoRo-terminal på Østhavnen.

I alt har Esbjerg Havn investeret 1,7 mia. kr. i nye løsninger og infrastruktur siden 2004, og i 2017 var afkastet på den investerede kapital (ROAIC) 8,4 procent.

Omsætningen voksede med 2,2 procent i forhold til 2016 og nåede 235,5 millioner kroner. Resultatet blev 80,7 millioner kroner.

003 aarsmoede esbjerg havn cho mar18

Fuldt hus i Esbjerg Musikhus til Esbjerg Havns årsmøde.

Skal have finansielle muskler

I 2017 investerede Esbjerg Havn 239 millioner kroner i udviklingen af havnen, og Flemming N. Enevoldsen pointerede, at investeringsparathed også fremover vil være helt afgørende for Esbjerg Havn, og det kræver finansiel styrke:

”Vores finansielle muskler skal være store nok til, at vi løbende kan foretage de investeringer, der kræves for at imødekomme vores kunders behov og udvikle Esbjerg Havn. Investeringsbehovet bliver ikke mindre i fremtiden set i lyset af udsigterne i markedet og den historisk høje hastighed, som vores omgivelser forandrer sig med.”

Nyt i 2017

I 2017 blev de investerede midler blandt andet brugt på at åbne nye 250.000 kvm på Østhavnen med to nye RoRo-ramper. Dermed råder havnen i alt over 4,5 millioner kvadratmeter. I december åbnede Blue Waters nye multiterminal på Østhavnen og der blev bygget et nyt velfærdshus til 60 medarbejdere også på Østhavnen. For få dage siden blev der desuden indgået en ny aftale med Scandinavian Auto Logistics om leje af et 60.000 kvm område til håndtering af biler.

Med 90 procents udnyttelse af kapaciteten begynder det at knibe med pladsen, og derfor har Esbjerg Havn igangsat en VVM-undersøgelse for at undersøge muligheden for yderligere udvidelse. En undersøgelse der kommer svar på i 2019.

Ulla Tørnæs mindes 100-året

I Ulla Tørnæs tale kom hun ind på sin egen erindring om fejringen af byen og havnens 100-års-jubilæum. Dengang var hun en pige på 6 år, som vinkede til Kong Frederik og kørte i dobbeltdækkerbus sejlet til Esbjerg i den festlige anledning.

Netop derfor var hun ekstra glad for at have været med til at fejre 150-året og tilmed at gøre det med baggrund i et positivt scenarie. Ulla Tørnæs mener, at der er tre vækstdrivere, der kommer til at sikre havnens fortsatte udvikling.

Den første er sidste års indgåede Nordsøaftale, som sikrer ro om vilkårene for den danske olie- og gasindustri mange år frem. Blandt andet gennem opbygning af Tyra-feltet.

”Regeringen har med nordsøaftalen sikret stabile forhold indtil 2042,” sagde hun.

Punkt to er dekommissionering. Fornyelsen af infrastrukturen i Nordsøen vil også skabe muligheder, mener ministeren.

”Skrotning og genopbygning af boreplatforme er et marked på 400-500 milliarder kroner. Regeringen har indledt arbejdet med at sikre konkurrencevilkårene for danske virksomheder ved at tænke det ind i den nye, maritime vækststrategi”.

Endelig ser Ulla Tørnæs generelt meget positivt på den fortsatte udvikling indenfor havvind. Ifølge Ulla Tørnes vil regeringen vil arbejde for, at Nordsøen bliver det nye Silicon Valley for havvind. ”Potentialet for produktion af el fra havvind er enormt,” sagde hun.

EU-kommisionen forventer, at Nordsøen skal bidrage med 12 procent af EU's el-produktion i 2030, og indenfor de næste 3-4 år vil der blive installeret yderligere fire, store danske vindmølleparker. Tre af dem i Nordsøen.

Ulla Tørnæs afsluttede med en hyldest til Esbjergs borgere.

”Gennem 150 år har Esbjerg været i stand til at tilpasse sig omfattende ændringer og evnet at gribe de nye muligheder. Fra landbrugseksport til fiskeri, gods og vind. Det er indbygget i havnens og esbjergensernes dna ikke at give op på grund af lidt blæst,” sagde hun.

025 aarsmoede esbjerg havn cho mar18

Ulla Tørnæs gav sit perspektiv på Esbjergs udvikling.

Bæredygtighed giver forretning

”Jeg er bekymret” var hovedbudskabet fra Peter Thagesen, chef for handelspolitik og CSR i Dansk Industri, da han tog temperaturen på udsigterne for international stabilitet og frihandel. Det skyldes blandt andet Kinas handelspolitiske ageren, Trumps protektionisme og Brexit.

”Frihandel betyder reelt reguleret handel, hvor alle spiller efter samme regler”, konstaterede Peter Thagesen, som ser klare tegn på, at adgangen til eksportmarkeder på fair og lige vilkår i stigende grad er under pres.

Til gengæld ser situationen helt anderledes lys ud, når det gælder bæredygtighed. FN’s 17 verdensmål viser, hvad vi kan udrette, når alle verdens lande står sammen. Og FN har givet den private sektor – virksomhederne – en hovedrolle i at virkeliggøre målene. Den rolle har virksomhederne taget på sig, og indsatsen for at fremme bæredygtighed rummer også store kommercielle muligheder, som danske virksomheder er i fuld gang med at udnytte.

Afslutningsvis ønskede bestyrelsesformand Flemming N. Enevoldsen alle 140 fremmødte et godt jubilæumsår.

”I dag fejrer vi historien, nutiden og fremtiden,” sagde han. Alle gæster fik mulighed for at få en trykt årsberetning, en jubilæumsbog og en jubilæumsøl med hjem.

019 aarsmoede esbjerg havn cho mar18

Peter Thagesen gav sit perspektiv på udsigterne for den internationale verdenshandel.

Gå til oversigten