maj 08, 2023

Rundbordssamtale om havne med von der Leyen gav smil på læben hos Esbjergs havnedirektør

Selfie hjememeside header

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

På en intens april-dag i Belgien nåede Esbjerg Havns direktør Dennis Jul Pedersen både at være til rundbordssamtale med formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, og at mødes med de andre havne i Offshore Wind Port Alliance. De to møder gav ham troen på, at de praktiske udfordringer i den grønne omstilling kan løses.

”Jeg kan ikke være andet end fortrøstningsfuld.”

Sådan siger Esbjerg Havns direktør Dennis Jul Pedersen efter en arbejdsdag ud over det sædvanlige.

Den 24. april var han del af en udvalgt skare af erhvervsfolk, der sad til bords med formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen. Formålet var at få talt de praktiske udfordringer igennem, som industrien oplever, og som gør det svært at nå de ambitiøse mål i den grønne omstilling.

Dennis Jul Pedersen var inviteret med til anden udgave af North Sea Summit i Oostende sammen med andre centrale erhvervsfolk inden for offshore vind samt stats- og regeringscheferne og energiministrene fra en lang række lande.

For et år siden, på første North Sea Summit i Esbjerg, underskrev Danmark, Tyskland, Holland og Belgien Esbjerg-deklarationen, hvor de forpligtede sig til at opføre 65 gigawatt offshore vind inden 2030. Nu har den grønne alliance også fået tilslutning af Frankrig, Storbritannien, Norge, Irland og Luxembourg.

På topmødet d. 24. april underskrev de nu ni lande en erklæring, der sætter mål om at opføre 134 gigawatt offshore vind inden 2030 og over 300 gigawatt inden 2050.

Fokus for diskussionerne på mødet 24. april var derfor at sikre forsyningskæden, så tempoet kan øges markant.

"Der var stor anerkendelse af, at der skal investeres i branchen, og vi havde meget konkrete og konstruktive drøftelser om, hvordan supply chain kan støttes, så vi kan øge tempoet. Havnene var meget centrale for de diskussioner. Der var også 8-9 havnedirektører til stede, hvilket viser, at vi som havne var sat i centrum," siger Dennis Jul Pedersen.

Dennis Jul Pedersen forklarer, at Ursula von der Leyen også var indforstået med, at der skal investeres i havneudvidelser for at kunne skrue op for tempoet.

”Havnene skal udvides, og det kræver investeringer. Det viste hun stor forståelse for,” siger Dennis Jul Pedersen.

Retur fra Oostende med stort mandat

I den fælles erklæring, der blev underskrevet af alle ni lande, er fokus i høj grad at understøtte de logistiske udfordringer.

"Vi kommer tilbage fra Oostende med et stort mandat. Der er ingen tvivl om, at havnene er centrale for den grønne omstilling, og der er politisk opbakning til de nødvendige investeringer. Inflationen har givet store udfordringer, fordi vi kører med små marginer i hele branchen, men der blev hørt godt efter," siger Dennis Jul Pedersen.

Han er overrasket over, hvor konkrete diskussionerne om løsninger var.

”Der er sket noget i løbet af det seneste år. Det er første gang, at jeg oplever den grad af forståelse og imødekommenhed. Det gør mig forhåbningsfuld og giver mig smil på læben,” siger Dennis Jul Pedersen.

Photo Oostende 24 april North Sea Summit

De seks store vindhavne i det eksklusive samarbejde Offshore Wind Port Round Table Dialogue Forum mødtes for anden gang i Oostende.

Et nyt kapitel i havnesamarbejdet mellem konkurrenter

Dagen indeholdt ikke kun et møde med Ursula von der Leyen. Faktisk begyndte Dennis Jul Pedersens travle arbejdsdag med et møde med de øvrige store vindhavne i det eksklusive samarbejde Offshore Wind Port Alliance. Et samarbejde, Esbjerg Havn selv har taget initiativ til, og som er sat i verden for at optimere processerne på vindhavnene.

Mødet i Oostende var det første mellem havnene, efter at de i januar skrev under på samarbejdet med deklarationen European Offshore Wind Port Declaration og trak i arbejdstøjet. På Oostende-mødet aftalte havnene, at de i fællesskab vil indgå samarbejder med udvalgte universiteter, der kan bidrage til at optimere effektiviteten på tværs af landegrænser.

De fem havne er, udover Esbjerg Havn, Port Oostende, Groningen Seaports, Niedersachsen Ports GmbH, Nantes-Saint Nazaire Port og Associated British Ports.

Senere på ugen deltog Esbjerg Havn i Wind Europes årlige konference, der denne gang blev afholdt i København med 14.000 deltagere.

Gå til oversigten