januar 05, 2018

Sådan bliver Horns Rev 3 klar

189 r eh hornsrev3 05

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Byggeriet af Horns Rev 3 vindmøllepark i Nordsøen er i fuld gang med Esbjerg Havn som vigtigt knudepunkt. Vindmølleparken kommer til at sætte nye standarder for prisen på vedvarende energi fra offshore vindmølleparker og for størrelsen af vindmøller i dansk farvand. Se her hvordan byggeriet af de 49 møller forløber frem til indvielsen i 2019. Fortalt af Vattenfalls Technical Project Manager Find Poulsen.

189 r eh hornsrev3 01

1: Forberedelsen

Projektet blev vundet efter udbud af Energistyrelsen i april 2015 og umiddelbart derefter begyndte Vattenfall detaljerede undersøgelser af området for at finde den bedste placering af møllerne i forhold til dybde og bundforhold. For eksempel blev der udtaget jordbundsprøver så fundamenterne kunne designes optimalt til hver enkelt mølleposition. Vanddybderne i området varierer fra 10 til 23 meter. I området er der flere minefelter fra 1. og 2. verdenskrig. Derfor skulle efterladenskaberne fra den tid også kortlægges. Det var nødvendigt at bortsprænge 2 miner. Til HR3 projektet valgte Vattenfall en MHI Vestas V164-mølle, der med en kapacitet på 8,3 MW er verdens største.

189 r eh hornsrev3 02

2. Konstruktionen – de første steps

Selve opførslen af vindmølleparken begyndte i maj 2017 med udlægningen af erosionsbeskyttelse på havbunden, hvor fundamenterne skal installeres. Beskyttelsen består af en stenpude af norsk fjeld brudt i mindre stykker og lagt i en diameter på 33 meter i godt en meters tykkelse. Granitlaget forhindrer at strøm og bølger eroderer havbunden væk omkring fundamenterne. Næste skridt var udlægningen af markeringsbøjer, der tjener til at sikre området mod forstyrrelser fra den øvrige skibsfart og fiskeri. Den 14. oktober 2017 kunne de første fundamenter så installeres. Fundamenterne er såkaldte monopiles, dvs rør på op til 54 meters længde, der bankes ned i havbunden. De har en diameter på 6,5 meter og vejer op til godt 600 ton. Rørene bliver produceret i Rostock og sendes 4 ad gangen via Kieler-kanalen på pramme til Esbjerg Havn. Det sidste af de 49 fundamenter er netop blevet installeret lige før årsskiftet. Den transformerstation der samler strømmen fra møllerne er allerede installeret af Energinet.dk som også har færdiggjort kablet til land, der skal føre strømmen til Endrup. Her bygges en stor transformatorstation bl.a. med tilslutning til det nye søkabel til Holland.

189 r eh hornsrev3 03

3: Møllen etableres

Oven på fundamentet sættes nu det såkaldte transition piece – overgangsstykket. Det er en forlængelse af fundamentet, der indeholder en del elektrisk udstyr, samt en udvendig platform med en lille kran til at løfte udstyr og reservedele op fra de servicebåde, der vil anløbe møllerne i driftsperioden. Dette arbejde påbegyndes i foråret 2018 og umiddelbart derefter startes udlægning af de kabler, der skal forbinde møllerne med transformatorplatformen. Møllerne forbindes i strenge med 4 møller på hver. Til det formål lægges godt 100 km kabel i forskellig dimension alt efter om der løber strøm igennem fra en eller flere møller. Ud over 3 ledere og en jordforbindelse indeholder kablerne også en lyslederforbindelse, der primært bruges til overvågning og fjernstyring af møllerne fra Vattenfalls overvågningscenter i Esbjerg. Kablerne spules godt en meter ned i havbunden, så de er bedst muligt beskyttet mod skader.

189 r eh hornsrev3 04

4: Møllerne samles på land

I juli 2018 går Vattenfall i gang med at laste møllerne fra Esbjerg Havn for at sejle dem ud på mølleparken. MHI Vestas har forinden samlet alle mølledelene på kajen i Esbjerg. Tårnsektionerne stables oven på hinanden til et komplet tårn, der skal være så færdigt udrustet med kabelføringer, service lift og andet udstyr, som det er muligt inden det installeres offshore. Vingerne kommer til Esbjerg med skib fra Nakskov og Isle of Wight, mens selve møllehuset, kaldet nacellen, bliver samlet på Lindø Industripark ved Munkebo på Fyn.For at sikre at der til stadighed er møller klar til installation vil MHI Vestas hele tiden have 8 tårne under færdiggørelse i Esbjerg.

189 r eh hornsrev3 05

5: Mølletårnene placeres

Møllerne sejles ud til området og sættes op af et specialbygget skib, der kan stabilisere sig på havbunden ved hjælp af 4 støtteben. De er i stand til at løfte hele skibet ud af vandet. På den måde undgås påvirkning af bølger og der opnås et stabilt grundlag for løftearbejdet. Det er især vigtigt, når de 350 ton tunge naceller skal placeres meget nøjagtigt over 100 meter oppe på toppen af tårnene. Det er skibets egen kran, der også løfter de næsten 80 meter lange vinger på plads én af gangen. Skibet kan laste 4 komplette møller med tårne, naceller og 12 vinger. Efter opstillingen udføres de sidste arbejder med at samle delene, trække kabler og afprøve hele anlægget inden møllen er klar til afprøvning. Ifølge planen ser det ud til, at den sidste mølle er færdig omkring årsskiftet 2018/2019.

189 r eh hornsrev3 06

6: Så er mølleparken klar

Møllerne står nu klar. Nav-højden – rotoren – er 105,6 meter oppe over havoverfladen. Vingelængde 79 meter. Rotor-diameter er 164 meter. Møllen kan producere op til 8,3 mW, hvilket betyder, at hver mølle kan producere strøm til mere end 8.000 husstandes årlige forbrug. Vattenfall Vindkrafts aftale med staten gør således produktionen fra Horns Rev 3 til en af de billigste i Europa med en elpris på 77 øre pr. kilowatt-time. Med opførelsen af Horns Rev 3 med en kapacitet på 406,7 MW er Vattenfall på vej til at blive en af Europas største vindkraftproducenter. Mølleparken bliver indviet i foråret 2019.

Gå til oversigten