september 13, 2023

Vadehavets perle lærer børn om sejlads og hav, men mangler pensionerede skibsførere

Vadehavets Perle

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Nationalpark Vadehavet underviser både skolebørn og universitetsstuderende om bord på skibet ’Vadehavet’, men de mangler ressourcer for at kunne videreføre sejladserne.

”Kom nu, Hjalte,” lyder en børnestemme. Hjalte er i gang med at lave en måling af havdybden. Han er om bord på skibet ’Vadehavet’, som tilhører Nationalpark Vadehavet og sejler ud til events i vadehavsområdet, hvor det bruges til formidlingsplatform, forskning og undervisning.

Inden for de sidste par år har der været særlig stor interesse for at bruge skibet i forbindelse med undervisning af skoleklasser og universitetsstuderende, og denne dag er 9.C fra Hjerting Skole om bord.

De er i gang med at høre om Vadehavet, nationalparken og verdensarven. Ombord på skibet møder de en besætning af frivillige aktive og pensionerede søfolk.

Skipper Børge var på søen i 55 år. Heraf 40 år som kaptajn, hvor han sejlede verden rundt og besøgte alt fra Grønland til Thailand og Namibia. I dag deler han som frivillig ud af sin viden overfor 9.C.

Han sørger for at holde skibet stabilt, så Hjaltes målesnor ikke bliver trukket vandret, og Hjalte råber til de andre: ”To en halv meters dybde!”

Børge 1

Skipper Børge har været på søen i 55 år. Nu deler han som frivillig ud af sin viden til skoleelever på skibet 'Vadehavet'

Tværfaglig læring

Nationalparkskibet ’Vadehavet’ er bygget til at kunne lægge sig på havbunden, så blandt andet børnehaver og skoleklasser kan vade ud til skibet og høre mere om Vadehavet. Men i dag er skibet sejlet ud på flere meters dybde, og 9.C er gået i gang med læringen om bord på skibet.

De er i gang med ’skibsbaseret undervisning’, som er en tværfaglig læring i naturvidenskabelige fag. Det betyder, at der er læring på tværs af fysik, kemi og biologi, som lærerne håber på ender med eksamensprojekter. Via vandprøver skal eleverne bestemme iltindhold, de skal måle vanddybde, kigge efter mikroplast i mikroskoper og meget andet.

Naturvejleder Bodil Kristensen holder oplæg og inddrager kabyssens vægge og borde, der er forsynet med formidling af Vadehavets natur og kultur.

Bodil

Naturvejleder Bodil Christensen holder oplæg for 9.C i kabyssen.

Har brug for flere hænder

Det er en gruppe på omkring 20 mand, som er henholdsvis skibsførere, gaster og formidlere, men det er ikke gratis at sejle og kan være svært at finde mandskab.

”Derfor er vi på jagt efter virksomheder, som kunne have interesse i at samarbejde med os og bidrage med skibsførere, som kunne tænke sig at gøre en helt særlig indsats for børn og unge i området. Måske endda give dem interesse for sejlads lægge kimen til, at de kan blive ansatte på senere,” siger Alette Houman Dyhrfjeld, som er frivilligkoordinator og sekretær i Nationalpark Vadehavet.

Virksomheder, som ønsker at indgå et samarbejde omkring skibet, kan anvende ’Vadehavet’ aktivt i forbindelse med seniorordninger for styrmænd, maskinmestre og andre medarbejdere med viden og interesse for skibsdrift.

”Sømandsjargonen, fællesskabet, lugten af jern, mågernes skrig og lyden af dieselmotor er rammerne for et socialt samvær, hvor formiddagskaffe og blødt brød ombord på skibet også bidrager,” siger Alette Houman Dyhrfjeld.

De frivillige sejler også med studerende fra Københavns Universitet. I forbindelse med forløb på universitetets feltstation på Skallingen bruges skibet hvert år til ture i Vadehavet. Her foretager de studerende videnskabelige målinger og undersøgelser som en del af deres uddannelse.

20 gange årligt sejler skibet ud på togt med elever eller studerende fra KU om bord. Nogle gange så langt som til Varde Å.

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er på jagt efter både nye samarbejder og flere frivillige hænder.

Skibsbaseret undervisning virker

På dækket af Vadehavet er 9.C. nået til at måle iltindholdet i vandet. Der er kritisk iltsvind ved 2,0, men apparatet viser 9,0, så det ser fornuftigt ud. Sigtbarheden måles med en snor med plade med mønster på og er 2,5 m.

Når eleverne kommer hjem til skolen, kigger de efter plankton og mikroplast i mikroskop ud fra vandprøver.

Børge står smilende og styrer skibet, mens det nærmer sig landgangsbroen ved Hjerting Badehotel.

”Det her er skibsbaseret undervisning, og det virker,” siger naturvejleder Bodil Kristensen.

Port Esbjerg Skibet Vadehavet 020 min

Eleverne måler sigtbarheden i vandet, men skipper Børge sørger for at holde skibet stabilt, så målingen kan blive korrekt.

Gå til oversigten