Støj

67676

Har du spørgsmål?

Blank profile picture g471811683 1280

Michael Fries

Teamleder

På visse dele af Esbjerg Havn er der fastsat grænser for støjniveauet. 

For området ved Dokken, der ligger bag kajerne 307, 308, 309, 310 og 401, må støjniveauet højest være på 60 dB(A) ved kajkanten døgnet rundt. Fartøjer ved disse kajer skal overholde dette krav.

Det betyder, at der ikke må ligge fartøjer ved kajerne 307, 308, 309, 310 og 401, hvis støjniveauet målt ved kajkanten overstiger 60 dB(A). Der må heller ikke udføres arbejde eller bruges maskiner, hvis støjniveauet dermed overstiger 60 dB(A).

Nedenfor kan du downloade et oversigtkort over de kajer, hvor ovennævnte støjgrænse gælder.