juni 23, 2023

Esbjerg Havn gør klar til vind-boom

Web Port Esb Comtec Byggeri 002

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

134 GW havvind i Nordsø-samarbejdet kræver en meget markant udbygning af havvind inden for få år. Alle dele af vindindustrien skal udvides. Derfor opruster Esbjerg Havn – og det samme er virksomhederne på havnen i fuld gang med. ”Det en fornøjelse at se virksomhederne tage initiativ, og være proaktive. For vi går en voldsom tid i møde,” siger Dennis Jul Pedersen, direktør på Esbjerg Havn.

I efteråret påbegyndte Esbjerg Havn bygningen af en hal på 6.200 kvadratmeter med en højde på 25 meter. En hal, der skal efterkomme forespørgslen på faciliteter til de stigende offshore-relaterede aktiviteter og de tilhørende komponenter, der kun bliver større og større.

For der er fart på vindindustrien, der kommer til at vokse dramatisk de kommende år. På North Sea Summit i Oostende i april underskrev Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Storbritannien, Norge, Irland og Luxembourg en erklæring om at nå 134 gigawatt offshore vind inden 2030 og over 300 gigawatt inden 2050. En fordobling af målet i Esbjerg-deklarationen fra 2022, der i forvejen var meget ambitiøs.

Derfor skal alle dele af forsyningskæden være klar. Ikke mindst på Europas største havn for udskibning af vindmøller. Og det gælder ikke kun for Esbjerg Havn som virksomhed – men også for virksomhederne på Esbjerg Havn.

Første spadestik1 lille jpg

Første spadestik til Jutlandia Terminals nye lagerhal. Til venstre ses havnedirektør Dennis Jul Pedersen og i midten Kristian Svarrer, CEO i Jutlandia Terminal

”Vi tør være mere offensive”

”Vi tror rigtig meget på udviklingen på Esbjerg Havn og inden for vind her på havnen. Det bliver et boom uden lige, og vi vil gerne være klar. Så det gælder om at sikre kapacitet på pakhuse og materialer,” siger Kristian Svarrer.

Han er CEO i onshore og offshore serviceudbyderen Jutlandia Terminal. Det er en af de virksomheder, der kigger frem og investerer i fremtiden.

Derfor er gravearbejdet i gang, så der inden for de næste par år vil stå en 12.000 kvm stor lagerhal, der skal håndtere vindmøllegods – alt fra reservedele til naceller og generatorer, der skal stå i tørvejr.

”Vi tør tage nogle chancer nu, som vi ikke turde tage tidligere, fordi vi er en mindre virksomhed. Men nu ser vi muligheder, som vi ikke har set før. Og derfor tør vi være mere offensive,” siger Kristian Svarrer.

Svarrer og Lauritzen

Kristian Svarrer (tv), CEO i Jutlandia Terminal og Morten Espersen (th), CEO og partner i Comtec

Man skal følge med tiden

For Comtec, der leverer personligt sikkerhedsudstyr og arbejdstøj, gælder det også om at følge med tiden. Derfor bygger de nyt 4.600 kvm domicil på Esbjerg Havn, der skal rumme både administration og lager.

”Vi er vækstet og vokset ud af rammerne,” siger Morten Espersen, der er CEO og partner i Comtec, der servicerer kunder inden for blandt andet offshore vind og olie/gas.

Udover at rammerne bliver større, vil den nye lager også være højteknologisk med et robotlager (autostore), der sikrer en automatisering af hele operationen og dermed en hurtigere levering og højere leveringssikkerhed.

”Esbjerg er Europas største havn for udskibning af havvindmøller, og derfor er det oplagt for os at opgradere her, hvor vores store kunder også befinder sig. Og fordi vi er glade for, at Havnen er proaktive på at udvikle og tiltrække kunder,” siger Morten Espersen.

Esbjerg Havn er også begejstrede for at se virksomhederne på havnen være fremsynede og investeringsparate.

”På Esbjerg Havn gør vi vores bedste for at skabe de rette rammer for de virksomheder, som ligger på havnen. Derfor er det virkelig godt at se, at virksomhederne griber de muligheder, som eksisterer netop nu, og vækster og følger med udviklingen,” siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen.

Han fortsætter:

”Vi går en vild tid i møde, og hvis vi i fællesskab skal følge med, så er de investeringer nødvendige,” siger Dennis Jul Pedersen, direktør på Esbjerg Havn.

Comtec

Der er fuld gang i byggeriet af Comtecs nye domicil på Esbjerg Havn.

Gå til oversigten