marts 23, 2015

Esbjerg Havn leverer historisk driftsresultat

24

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

2014 blev endnu et solidt år for Esbjerg Havn med en markant fremgang i driftsresultatet. Året var præget af et højt aktivitetsniveau i vindmølleindustrien, rekordmange skibsanløb og vækst i RoRo-transporten samt en stor efterspørgsel på havnearealer.

Esbjerg Havn fortsætter den gode kurs efter de seneste tre års rekordregnskaber. I 2014 endte årets resultat på 77,8 mio. kr., hvilket er på niveau med resultatet i 2013, hvor et salg af arealer gav en ekstraindtægt på 16 mio. kr.

Det dækker over, at Esbjerg Havns driftsresultat, EBIT, i 2014 havde en fremgang på 17 procent til 101,0 mio. kr. Det er det højeste driftsresultat nogensinde. Omsætningen landede på 225,1 mio. kr., som er 5 procent højere end i 2013. Afkastet af den investerede kapital, ROAIC, var i 2014 på 9,3 procent mod 8,3 procent i 2013.

Mange skibsanløb og stor efterspørgsel på havnearealer

Året var præget af travlhed på kajen med i alt 5.930 skibe i havn. Dermed er antallet af skibsanløb steget 21 procent i forhold til 2013. De mange skibsanløb skyldtes blandt andet et højt aktivitetsniveau med hyppige besøg af de supply-både og hotelskibe, der servicerer Nordsøens havvindmølleparker.

Samtidig steg transporten af vindmøller 44 procent sammenlignet med 2013. Også RoRo-transporten oplevede fremgang i 2014, ikke mindst på grund af åbningen af en ny rute, der har gjort Esbjerg Havn til et stort knudepunkt for bilimport.

”Resultatet for 2014 er meget tilfredsstillende på et tidspunkt, hvor markedsvilkårene er under forandring. Det viser, at vi i dag har den kapacitet, som markedet har brug for. Vi oplever stor efterspørgsel på vores havnearealer og fastholder positionen som markedsleder inden for havvind. Og vi kan glæde os over, at vores kunder har mulighed for at skabe vækst inden for de rammer, vi tilbyder. Fordoblingen af bilimporten i 2014 er et godt eksempel herpå,” siger Ole Ingrisch, der er direktør for Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn er rustet til et ustabilt marked

Esbjerg Havn er godt positioneret til fremtiden trods en stigende usikkerhed i markedet. Det understreger havnens bestyrelsesformand, Flemming N. Enevoldsen:

”Når vi ser frem mod de kommende år, kommer vi ikke uden om, at den faldende oliepris er en udfordring for energisektoren og dermed potentielt for aktiviteterne på Esbjerg Havn. Og udviklingen rundt om i verden i 2014 har mindet os om, hvor hurtigt vilkårene for vores kunder og havnen kan ændre sig. Men både Esbjerg Havn og virksomhederne på vores havn er robuste og konkurrencedygtige. Og ikke mindst omstillingsparate. Derfor er vi grundlæggende optimistiske,” siger han.

For mere information:
Ole Ingrisch, havnedirektør, oi@portesbjerg.dk / +45 4057 4300.
Flemming N. Enevoldsen, bestyrelsesformand, fne@danishcrown.dk / +45 4043 1303.

Gå til oversigten