marts 20, 2018

Esbjerg Havn undersøger muligheden for at udvide

Billede small

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

Frem mod 2030 forventes havnen ikke at have kapacitet nok til at kunne matche den stigende efterspørgsel fra havnens kunder. Derfor har Esbjerg Havn igangsat en proces for at få afklaret mulighederne for en udvidelse på havnen. Projektet er i offentlig høring frem til den 18. april 2018.

Frem mod 2030 ser Esbjerg Havn muligheder for et øget aktivitetsniveau både inden for sine tre eksisterende forretningsområder og inden for nye forretningsområder. Men kapaciteten på Esbjerg Havn vil alt andet lige være fuldt udnyttet om få år. Derfor har Havnen igangsat en proces for at få afklaret mulighederne for at udvide, så Esbjerg Havn og dens kunder kan fortsætte med at vækste til gavn for ejere og hele regionen.

Esbjerg Kommune har nu indledt første, offentlige høringsfase vedrørende ”Afgrænsning af indholdet i miljøkonsekvensrapport for udvidelse og drift af Esbjerg Havn mod syd og øst”. Esbjerg Havn har lavet en 3D-model som en del af en udstilling, der viser projektet. Modellen vil være udstillet i foyeren på Rådhuset i Esbjerg indtil påske. Efter påske vil udstillingen kunne ses på Rådhuset på Fanø.

Informationsmateriale findes her: www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/annoncer/planer

Har du bemærkninger, så skriv til Esbjerg Kommune, Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg eller til plan@esbjergkommune.dk. Husk at mærke kuverten/e-mailen med sagsnr: 17/15918.

Bemærkninger til projektet skal være Esbjerg Kommune i hænde senest den 18. april 2018.

Billede small

Her ses en illustration af, hvordan udvidelsen på havnen kan se ud. Udarbejdet af Esbjerg Havn.

Gå til oversigten