juni 11, 2024

Pladsmangel på havnen fyldte i diskussionen, mens ros og hyggepianist gav god stemning

Dennis årsmøde

Har du spørgsmål?

Karin rix hollander

Karin Rix Holländer

Direktionssekretær

’Skyd på ledelsen’ var et af programpunkterne på Esbjerg Havns årsmøde. Det endte mest med ros, selvom en del af deltagerne bekymrer sig om mangel på plads. Der blev talt om at udvide havnen og formanden takkede virksomhederne for at levere et exceptionelt stykke arbejde, der har været med til at sikre havnen en plads i verdenseliten.

Der blev slået behagelige toner an allerede fra det øjeblik, gæsterne gik ind i Musikhuset til årsmødet på Esbjerg Havn sidst i maj.

En pianist brugte flyglet i forhallen til at skabe vellyd, da godt 100 lokale virksomhedsledere, politikere og andre interesserede dukkede op og hørte om det seneste år på havnen og perspektiverne for de kommende år.

Den gode stemning fra musikken spredte sig og var gennemgående gennem hele seancen, selvom der blev lagt op til debat.

Esbjerg Havns Advisory Board, der hovedsageligt består af virksomhedsrepræsentanter fra havnen, blev linet op på scene og blev interviewet af Bo Bechsgaard fra DR Syd. Han har dækket havnen journalistisk gennem en årrække og forsøgte at få deltagerne til at kritisere ledelsen.

’Er havnens priser ikke for høje,” spurgte Bo Bechsgaard blandt andet og fik svaret:

"Jeg mener faktisk, at der er valuta for pengene," som Nicolaj Vejlgaard, Senior Vice President fra Semco Maritime sagde, og blev støttet af flere andre.

’Jamen, I har jo tidligere stået med høtyve på havnekajen og været vrede. Havnen har jo et millionoverskud,’ sagde Bo Bechsgaard.

Henrik Otto, administrerende direktør for Niels Winther Shipping og Scandinavian Auto Logistics, svarede blandt andet:

”Ja, men jeg har ikke noget imod, at havnen laver profit så længe, at det bliver investeret i havnen igen. Vi vil da gerne have lavere priser. Det vil også komme havnen til gode, fordi vi så bliver mere konkurrencedygtige. Men havnen investerer i fremtiden, og det er fornuftigt,” sagde han.

Søren Stougaard, formand for havnens Advisory Board, var også imødekommende:

”Jeg har ikke altid være helt tilfreds, men havnens formand og direktion har foretaget et stort skifte i en positiv retning,” sagde han.

Virksomheder efterspørger mere plads

At der er udfordringer, er der dog ikke nogen tvivl om. En gennemgående problematik i diskussionen gik på pladsmangel. Uden mere areal, vil der ikke komme mere forretning.

De godt 4.500.000 kvadratmeter, der udgør havnen, er ikke nok. Kapaciteten er allerede udfordret, mens vindmøllevingerne bliver længere, sejldybden bliver forøget, så nye typer af skibe kan anløbe, og der er brug for mere vejnet. Med andre ord: det haster med at udvide havnen, så der kan følges med det høje tempo.

En deltager påpegede, at der ingen reelle installationshavne findes i Tyskland, så Esbjerg Havn får brug for mere plads alene af den grund.

Bo Bechsgaard spurgte om ’dry port’ er en del af løsningen. Det bekræftede Esbjerg Havns direktør, Dennis Jul Pedersen.

Han afslørede, at havnen har igangsat et projekt, der involverer oplandet ved hjælp af et areal med 'tør havn'.

”Vi er gået i gang med at få tilladelse til at øge med et areal, som ikke behøver at være kajnært. Dog så tæt på havnen som muligt. Tidsperspektivet er godt to år,” sagde han.

Frost årsmøde

Borgmester Jesper Frost oplever et øget internationalt fokus og anerkendelse af havnens aktiviteter, når han rejser uden for landets grænser.

Borgmesteren: Verdenen henter inspiration hos os

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, gik også på scenen og viste en oversigt med virksomhedsnavne på nye virksomheder, som i løbet af det seneste år har søgt mod kommunen og havnen for at etablere sig. Ecomar Propulsion, Moss og Høst var blandt de mange nye navne.

Godt en uge før årsmødet, deltog Jesper Frost Rasmussen i en klimakonference for C40-byer i verden, hvor både Londons borgmester, Paris’ borgmester og Californiens guvernør, Gavin Newsom, deltog.

”Verden henter inspiration hos os,” sagde Jesper Frost Rasmussen og underbyggede det med et foto fra konferencen, der foregik i Vatikanstaten. Her hilste Jesper Frost Rasmussen på paven.

Jesper Frost Rasmussen var eneste danske repræsentant.

”Det viser, at vi har gjort en forskel. Vi og I, der er her i dag, repræsenterer og leverer noget på den grønne omstilling, som resten af verden kigger efter. Mange taler om det, men ikke mange gør det”.

Jesper Frost Rasmussen nævnte, at fremtidens fjernvarme også ligger også på havneområdet, når verdens største havvandsvarmepumpe går i luften senere på året. Et projekt, som har tiltrukket delegationer fra hele verden og vækker beundring for sin innovation og perspektiv for fremtiden.

Gade årsmøde

”Vi har råbt op de rigtige steder og der er blevet lyttet”. Sådan lød ordene fra formand Søren Gade, som oplever et EU, som i stigende grad er mere agilt og handlingsparat.

Ros fra formanden

Formand Søren Gade holdt sin tredje tale som formand for havnen og lagde ud med at rose havnens virksomheder.

”Vi ville aldrig kunne have opnået den enestående succes, som Esbjerg Havn oplever i disse år, uden jer. Vi skylder jer en stor tak for jeres hårde arbejde. Ved hjælp af jer har vi bygget videre på den internationalt stærke position, vores fælles havn har skabt sig. Uden jer ville vi ikke være hjemsted for tusindvis af arbejdspladser og være med til at forandre ting i både Esbjerg, Danmark og resten af verden. Jeg sætter stor pris på vores gode og meget konstruktive samarbejde. Så tak for det,” sagde han.

Han mener, at borgerne i Esbjerg må vænne sig til, at verdens øjne hviler på dem på en anden måde end før.

”I en verden med stigende politisk usikkerhed og bekymrende begivenheder gennem de seneste år, har vi brugt for at styrke Europas sikkerhed. Både forsyningssikkerhed og energi.

Her spiller Esbjerg nu også en rolle ved at understøtte NATO-samarbejdet med uddybning af sejlrenden og anløb af NATO-materiel,” sagde han.

Samtidig ser Søren Gade et EU, der har ageret mere agilt end tidligere. De har skabt hjælpepakker med det formål at øge tempoet i den grønne omstilling og med særligt fokus på havnene. Et målrettet EU er forudsætningen for, at den grønne omstilling kan lykkedes.

”Vi har råbt op de rigtige steder og der er blevet lyttet”.

Samtidig er Esbjerg Havn kommet tættere på EU. Blandt andet gennem samarbejdet i Offshore Wind Ports Platform under WindEurope, hvor havnene nu også ligger på toppen af dagsordenen.

”Vi oplever også en stor anerkendelse af, at der skal investeres i branchen, og at værdikæden skal understøttes, så vi kan øge tempoet. Havnene er generelt centrale for mange diskussioner,” sagde han.

Knap en uge før årsmødet, fik Siemens Gamesa et tilsagn på 375 millioner kroner til at etablere og opskalere en vindmølleproduktion på Esbjerg Havn.

”Det beviser, at udviklingen fortsætter. Og vi er klar til at løfte vores del. Og det lysner lidt med de regulatoriske og administrative benspænd, der forsinker og besværliggør den grønne omstilling i Europa,” sagde Søren Gade.

Og Esbjerg Havn er klar til at løfte sit ansvar – både for den grønne omstilling og europæernes sikkerhed.

”Både den grønne omstilling og NATO kan regne med os her i Esbjerg,” sagde han.

Gå til oversigten