Retningslinjer ved booking af kraner

323344189 424323913168810 2472759127567364718 n

Har du spørgsmål?

Blank profile picture g471811683 1280

Høgni Christiansen

Teamleder

Retningslinjer ved booking af kraner 

Esbjerg Havns Driftsafdeling tilrettelægger bemanding, mobilisering og udlejning af Havnens kraner.

Esbjerg Havns Maritime Afdeling planlægger og udfører tildeling af kajplads.

Kraner bookes via mail til Esbjerg Havns Kranafdeling på kran@portesbjerg.dk, og kranerne tildeles i den rækkefølge, som bookingerne indløber i.

Kranbooking til skibe er knyttet til et specifikt anløb og kan kun foretages, når der er tilmeldt et anløb til Maritim Afdeling. Kranbooking skal senest ske 48 timer før skibets ETA. Ændrer skibsnavnet sig vedrørende det specifikke anløb, følger kranbookingen anløbet.

I det tilfælde, at bestilling af kran sker senere end 48 timer, skal der tages direkte kontakt til kranafdelingen, og first come first serve er suspenderet for dette anløb. Disse anløb vil komme bag i køen og bliver betjent så snart der er ledig kapacitet.

Ved kranbookinger skal de kraner bookes, som kapacitetsmæssigt passer bedst til den pågældende operation. Efterfølgende er det Esbjerg Havns Kranafdeling, der planlægger og tildeler kranerne til de enkelte opgaver. Booking er herefter at betragte som godkendt.

Godkendelse af kajpladser foretages af Maritim Afdeling ved Esbjerg Havn.

Kan et skib ikke overholde kranbookingtiden, tildeles kranerne efter princippet ”first come, first served”, hvilket betyder, at det skib, som ankommer først, har prioritet til den bookede kran.

Hvis en kranoperation varer længere end, hvad der må anses for normalt for den pågældende operation, kan Esbjerg Havn afgøre, at kranerne skal overgå til et andet job. Fravælges overarbejde for at færdiggøre en kranoperation indenfor rimelig tid, kan Esbjerg Havn ligeledes afgøre, at kranerne skal overgå til et andet job.

Ved dobbeltbookinger er den prioriterede rækkefølge for tildeling af kraner følgende:

1. Skibslast tungløft

2. Skibslast letløft

3. Skibe med eget lossegear

4. Ikke skibsrelaterede løft

I tvivlstilfælde eller, hvor der er sket overbooking, er det Esbjerg Havn, som har den øverste myndighed og rettighed til suverænt at beslutte tildelingsrækkefølgen af kraner og kajplads.

Kran hotline:

+45 7612 4125 
kran@portesbjerg.dk