Tilladelser

67676

Har du spørgsmål?

Byggetilladelse


Der skal søges byggetilladelse ved Esbjerg Kommune, når du ønsker at bygge på Esbjerg Havns arealer.

Inden byggeprojektet fremsendes til Esbjerg Kommune skal Esbjerg Havn have projektet til kommentering.

Rent praktisk betyder det, at det komplette projekt fremsendes pr. mail til Esbjerg Havn (adm@portesbjerg.dk), hvorefter Esbjerg Havn vil svare tilbage med eventuelle bemærkninger. Herefter kan der søges byggetilladelse ved Esbjerg Kommune. Esbjerg Havns eventuelle bemærkninger vedhæftes den endelige ansøgning.

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte Esbjerg Havn undervejs i din byggeproces.

Bemærk at Esbjerg Havn ikke har kendskab til ledninger på udlejede arealer.

Læs mere om byggetilladelse her.

Ønsker du at nedrive en bygning er fremgangsmåden den samme. Læs mere om nedrivning af bygninger her.

Gravetilladelse

Der skal søges gravetilladelse via www.virk.dk, hvis du ønsker at grave på Esbjerg Havns arealer.

Det er vigtigt at ansøgningen udfyldes omhyggeligt med de relevante informationer om gravearbejdet og udførselsperioden. Strækningen og/eller området skal markeres i ansøgningen.

Der skal søges om gravetilladelse på alle veje. Inden for havnegrænsen skal der ansøges ved Esbjerg Havn, dog med få undtagelser. Graves der på H E Bluhmes Vej og vejene nord herfor, så skal der søges om gravetilladelse hos Esbjerg Kommune. Se også kort her på siden.

Alle ledninger, der lægges ned i Esbjerg Havns veje, skal følge de offentlige veje. Hverken hovedledninger eller stikledninger må krydse lejemål. Stikledninger til lejemål skal føres fra nærmeste offentlige vej. Ledninger, der krydser lejemål, kan kræves omlagt. Hvis der er den mindste tvivl om ledningsføring og lejemål skal Esbjerg Havn kontaktes.

Husk at søge ledningsoplysninger på www.ler.dk.

Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, oktober 2016, er desuden gældende på Esbjerg Havn.

Rådighedstilladelse

Der skal søges rådighedstilladelse via www.virk.dk, hvis du ønsker at opstille materiel på Esbjerg Havns arealer.

En rådighedstilladelse er nødvendig i følgende tilfælde:

  • Container/beholdere
  • Mobilkraner
  • Transportable personløfter
  • Øvrige materialer
  • Arrangementer (motionsløb, cykelløb og lignende)

Det er vigtigt at ansøgningen udfyldes omhyggeligt med de relevante informationer om arbejdet og udførselsperioden. Strækningen og/eller området skal markeres i ansøgningen.

Der skal søges om rådighedstilladelse på alle veje. Inden for havnegrænsen skal der ansøges ved Esbjerg Havn, dog med få undtagelser. Arbejdes der på H E Bluhmes Vej og vejene nord herfor, så skal der søges om tilladelse hos Esbjerg Kommune. Se også kort her på siden.